Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ferieanställning

Ferieanställning reglerar arbetstiden för lärare. Läs mer här.

Ferieanställning är en anställning som i huvudsak reglerar arbetstiden för lärare. Anställningen innebär att tjänstgöringen följer ett verksamhetsår på tolv månader. Ferieanställningen påbörjas vid höstterminens start och avslutas vid vårterminens slut.

Arbetsåret består av sammanlagt 194 arbetsdagar varav 178 är elevdagar. Kvalificerade A-dagar är arbetsdagarna, måndag-fredag. Arbetsfria dagar under arbetsåret är lovdagar då lärare är lediga.

En lärare som arbetat under ett helt arbetsår har full ferielön, som motsvarar månadslönen. Lönen utbetalas under ferieperioden, som är den längsta arbetsfria perioden under verksamhetsåret.

Läs mer om semesterdagstillägg och sjukpenning vid ferieanställning samt vad som gäller vid föräldra- eller studieledighet.

Uppsägning under sommarferie

Om arbetsgivaren behöver säga upp en ferieanställd under sommaren måste den anställde erbjudas sysselsättning under uppsägningstiden. Detta eftersom sommarferien är intjänad under ferieåret och uppsägningstiden påbörjas först vid terminsstart. Om den anställde tackar nej till arbete och vill ha sin ledighet under uppsägningstiden bör arbetsgivaren och den anställde skriva en överenskommelse för att undvika att tvist uppstår.

Sidan uppdaterades: