Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning, som kan användas utan att arbetsgivaren behöver redovisa några särskilda skäl för den.

Allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när du varit anställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, vilket motsvarar mer än 720 dagar. Från 1 maj 2016 utökades denna regel: om du har haft flera visstidsanställningar i följd utan ett längre avbrott än sex månader mellan varje anställning ska även denna tid räknas med. Tiden kan räknas bakåt till 1 juli 2007 då allmän visstidsanställning tillfördes i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Din anställning övergår även till en tillsvidareanställning om du har en samlad anställningstid för vikariat och allmän visstidsanställning under mer än tre år under en femårsperiod, vilket motsvarar mer än 1080 dagar.

Uppsägningstid - vad gäller?

Vid tidsbegränsad anställning kortare än tre månader, är anställningen inte uppsägningsbar. Detta gäller om inte annat är överenskommet.

Vid tidsbegränsad anställning längre än tre månader gäller en månads ömsesidig uppsägningstid. Detta gäller om inte annat är överenskommet.

Sidan uppdaterades: