Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppehållsanställning

Uppehållsanställning innebär att du arbetar under skolterminerna och är ledig under vinter- och sommaruppehåll.

Du får lön under hela året. Verksamhetsåret är tolv månader, från början av hösten till motsvarande tidpunkt hösten därpå. Arbetsår är de dagar arbetstagaren är arbetsskyldig. Om du varit anställd från och med årets början och slutar under vinteruppehållet ska sista anställningsdag sättas till 31 december. Börjar du anställningen vid vinteruppehållets slut och är anställd till och med arbetsårets slut ska anställningens start sättas till 1 januari.

Uppehållslön

Vid en uppehållsanställning fördelas lönen lika under årets alla månader. Det sker genom att lönen multipliceras med en uppehållsfaktor som är olika beroende på hur många kalenderdagar arbetsåret har.

Den lön du får under sommaruppehållet kallas uppehållslön. Ledighet över 30 dagar som inte är semestergrundande minskar uppehållslönen. Om du ändrat din sysselsättningsgrad under arbetsåret beräknas din uppehållslön på genomsnittlig sysselsättningsgrad.

Du som är föräldraledig eller ledig för studier kan få lön under vinteruppehållet om du börjar arbeta senast sju dagar före uppehållet. Om du varit föräldra- eller studieledig under hösten och börjar jobba efter vinteruppehållet har du rätt till lön från 1 januari.

Semester

Som uppehållsanställd har du ingen rätt till semester under terminerna. Om du ändå vill vara ledig får du söka tjänstledigt. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att bevilja dig tjänstledighet under arbetsåret. Om du får ledigt är ledigheten oavlönad.

Sjukdom under sommaruppehållet

Om du blir sjuk under de 45 första kalenderdagarna av sommaruppehållet får du sjuklön beräknad på uppehållslönen. Insjuknar du eller fortfarande är sjuk från och med dag 46 under uppehållet får du sjukavdrag på uppehållslönen. Om du fortfarande är sjuk vid verksamhetsårets början får du sjuklön eller sjukpenning, beroende på när du blev sjuk. Om du är ledig med sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning under sommaruppehållet behåller du din uppehållslön de första 45 dagarna. Om ledigheten med sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning fortsätter efter dag 45 får du 20 procent av uppehållslönen.

Arbete under uppehållen

Du kan arbeta under uppehållen och ersätts då med fyllnadslön för den tid du arbetar.

Uppehållslönetillägg

Om du har en månadslön på heltid som är lägre än för närvarande 21 127 kronor får du uppehållslönetillägg under sommaruppehållet. Tillägget utbetalas under max 25 dagar per år. Är du deltidsanställd eller deltidsledig får du tillägg i förhållande till din sysselsättningsgrad under arbetsåret.

Sidan uppdaterades: