Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Särskild visstidsanställning

Särskild visstidsanställning (SÄVA) är en anställningsform som började gälla från och med 1 oktober 2022. Den ersätter Allmän Visstidsanställning (AVA) och används vid tillfälliga anställningar där vi har ett utökat behov av bemanning.

En särskild visstidsanställning kommer att konverteras till en tillsvidareanställning efter sammanlagt tolv månader inom en femårsperiod. Eventuell tid i projektanställning räknas in. Arbetstagaren har möjlighet att avstå sin rätt till tillsvidareanställning

Arbetstagaren har rätt till besked om att en tidsbegränsad anställning upphör (15 § LAS) samt företrädesrätt till en ny särskild visstidsanställning (25 § LAS) redan efter nio månaders särskild visstidsanställning under en treårsperiod.

Information om övergångsregler ifrån en allmän visstidsanställning till en särskild visstidsanställning finner ni på sidan Allmän visstidsanställning

Tid mellan särskilda visstidsanställningar kommer i vissa fall att räknas som anställningstid

Har en arbetstagare haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad ska tiden mellan anställningarna räknas som tid i särskild visstidsanställning vid tillämpningen av vissa bestämmelser i LAS. Det gäller bland annat vid bedömningen av:

• om konvertering av en särskild visstidsanställning ska ske enligt 5 a § LAS,

• om arbetstagaren har rätt till besked om att en tidsbegränsad anställning upphör enligt 15 § LAS, och

• om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS.

Sidan uppdaterades: