Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka vatten och avfall

103 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Mats Rostö

Mats Rostö

Verkställande direktör

Om oss

Nacka vatten och avfall är ett helägt bolag av Nacka kommun. Våra erfarenheter av vatten och avfallsverksamheter sträcker sig många decennier tillbaka. Tillsammans levererar vi hållbara vatten och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun.

Den 1 september 2016 övergick VA- och avfallsverksamheten i Nacka kommun till Nacka vatten och avfall AB, som är ett av Nacka kommun helägt aktiebolag.

Den 10 maj 2017 lanserade och presenterade vi vårt nya varumärke samt nya grafiska profil. I varumärkesplattformen beskrivs företagets identitet, värdegrund, drivkraft, vision, löfte och belöningsdevis.

Läs mer och ladda ner folder om varumärkesplattformen här (PDF-dokument, 522 kB)

Vår nya logotype:

Vad vi ansvarar för:

  • Vi svarar för myndighetsutövning och huvudmannafrågor inom VA- och avfallsområdet samt drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenreservoarer, pumpstationer och LTA-pumpenheter.
  • Vi arbetar bland annat med: ABVA (Allmänna bestämmelser för användning av Nacka kommuns allmänna avloppsanläggning), investeringar, förvaltning och reinvesteringar av VA-anläggningen (ledningsnät, vattentorn, pumpstationer med mera), administration kring VA-anslutningar och VA-utredningar samt VA-kartverk.
  • På avfallssidan arbetar vi bland annat med: Bevakning och rådgivning kring farligt avfall och återvinning, upphandling av avfallsentreprenörer, planering av återvinningscentraler, drifts- och entreprenaduppföljning samt avfallsförebyggande åtgärder.
  • Övriga arbetsområden är VA- och avfallstaxan, bevakning av VA och avfallsfrågor i samband detaljplaner och exploatering. Kommunikation och kontakt med medborgare kring avfallshantering och VA-frågor.

Läs mer om Nacka vatten och avfall här

Sidan uppdaterades: