Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riktlinjer sociala medier

Här nedan hittar du riktlinjer för att skapa ett nytt konto i sociala medier. Tänk på att ni även kan använda er av kommunens övergripande konton på Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter och Youtube för att nå ut. Kontakta gärna kommunikation@nacka.se så hjälper vi er vidare.

Riktlinjer för att skapa ett konto:

 1. Det ska finnas ett skriftligt beslut från närmaste chef om att kontot får skapas och att den kommer skötas enligt gällande riktlinjer.
 2. Innan kontot skapas ska följande dokument (skapa nytt konto på sociala medier i Nacka (Word-dokument, 47 kB)) fyllas i och skickas till kommuniktion@nacka.se.
 3. Det bör finnas ett uppdrag från chefen för att en anställd inom Nacka kommun ska kunna använda sociala medier i tjänsten. Med detta beslut klargörs att personen använder sociala medier som anställd och inte som privatperson.
 4. Administratör ska om möjligt vara ett Nacka kommun-konto och ej medarbetarens privata konto. Kontot måste dock på något sätt vara kopplat till ett Nacka kommun-konto, exempelvis via en funktionsbrevlåda. Alternativt ska kommunikationsenheten ha tillgång till användarnamn, e-post och lösenord. Det här för att minska risken för konton som glöms bort och för att snabbt kunna hjälpa till vid händelse av kris.
 5. Det ska finnas ett tydligt syfte med kontot, syftet ska beskrivas på sidan.
 6. En person i verksamheten ska ha ansvar för att dagligen (vardagar) gå in och granska så att kommenteringsregler följs. Kommenteringsreglerna finns här
 7. Det ska finnas en arbetsordning på enheten för hur kontot ska kunna skötas vid kriser, då informationsbehovet från allmänheten är större än vanligt. Vid kris kan även kommunikationsenheten hjälpa till.
 8. Det ska tydligt framgå att det är ett konto som tillhör Nacka kommun.
 9. Bilder som publiceras på kontot ska följa Nacka kommuns grafiska profil vad gäller till exempel text och annan grafik. Den grafiska manualen hittar du här
 10. Läs igenom och följ rådande riktlinjer vad gäller att publicera personuppgifter (så som namn, bilder och filmer med identifierbara personer) i sociala medier. Läs igenom informationen om hantering av personuppgifter i sociala medier här.
 11. Det ska vara öppet för alla att delta i gruppen / följa kontot.

Har du frågor?

Kontakta Sara Boström, kommunikationsenheten

Sidan uppdaterades: