Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Du som jobbar på restaurang exponeras för alkohol varje dag i ditt arbete. Det är vanligare att anställda inom restaurangbranschen än i andra branscher dricker alkohol ofta.

Det här brukar man säga är effekterna av att dricka alkohol:

  • Vi blir uppiggade, mer sociala och mindre självkritiska.
  • Hämningarna släpper och kontrollbehovet minskar.
  • Tidsperspektivet och omdömesförmågan påverkas.
  • Balansen mellan risktagande och trygghet störs.
  • Reaktionsförmågan och motoriken försämras.
  • Vissa människor blir våldsamma och aggressiva.
  • Vissa människor blir med tiden beroende av alkoholen.
  • Hög konsumtion leder till skador i bland annat hjärna, lever och bukspottskörtel och kan leda till cancer.

Bilden: Här är de organ i hjärnan som påverkas av alkohol. För yngre personer påverkas känslorna mer, eftersom hjärnan inte är helt färdigutvecklad förrän i 22–25-årsåldern.

Sidan uppdaterades: