Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att tänka på gällande kundval och att vara en anordnare

Starta verksamhet

Vi har ett inarbetat system med kundval som vilar på en bas av grundläggande värdering, vision, övergripande mål samt styrprinciper. I Nacka strävar vi efter att ha en mångfald av anordnare med hög kvalitet och vi är glada om du vill starta verksamhet här! Här kan du läsa mer om kundval och hur du startar en verksamhet inom skola/förskola.

Att tänka på gällande lokal och omgivning

Anmälan av lokal

Den som planerar att starta en skola, förskola eller fritidshem ska göra en anmälan om det till kommunens miljöenhet. En anmälan ska göras också om verksamheten flyttar eller utökas med lokaler på en annan plats. Du är också skyldig att bedriva en systematiskt egenkontroll. Här kan du läsa mer om anmälan av lokal.

Bygglov & anmälan

Du behöver bygglov alternativt göra en anmälan när du ska:

 • Bygga nytt, bygga om eller bygga till.
 • Sätta upp en skylt eller ljusanordning.
 • Bygga ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak till din uteservering..
 • Göra ändringar i bärande konstruktioner eller större ändring av planlösning
 • Installera hiss
 • Installera en ny eldstad till exempel kamin, öppen spis, kakelugn
 • Installation av ventilation - exempelvis byte av aggregat, fläkt och ventilationskanaler
 • Ändra användningen av en byggnad, exempelvis om du vill bedriva förskola i en gammal kontorsbyggnad. Viktigt att veta är att byggnaders användning ofta är bestämda genom detaljplan och att vissa ändringar därmed inte är möjliga att genomföra. Kontrollera med stadsbyggnadsservice. Det går också att se detaljplanerna på kommunens webbkarta.

  Olika handlingar ska bifogas din bygglovsansökan och se till att förbereda dessa väl och i god tid. Läs mer om hur du ansöker om bygglov eller hur du gör en anmälan i Nackas guide om bygglov.

Värmepump

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Detta gäller till exempel bergvärmepump. Observera att du inte behöver göra en anmälan för installation av luftvärmepump. Läs mer om installation om värmepump här.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i ventilation och anläggningar för luftkonditionering. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Brandskydd

Det är viktigt att din lokal är lämplig ur brandsäkerhets­synpunkt och att du arbetar systematiskt med brandskydd. Mer information hittar du på Södertörns Brandförsvarsförbund.

Gasol

Du behöver tillstånd av Södertörn Brandförsvarsförbund för att hantera gasol till exempel i restaurang eller storkök. Läs mer om tillstånd för att använda gasol här.

Avfallshantering

Alla företag och verksamheter genererar olika former av avfall - kan vara matavfall, städavfall, förpackningar, elavfall eller farligt avfall. Läs mer om vad som gäller kring avfallshantering för verksamheter hos Nacka vatten och avfall.

Att tänka på gällande mat

Livsmedelshantering

För att kunna servera mat behöver du anmäla din livsmedelsverksamhet till kommunen, senast två veckor innan du vill starta din verksamhet. Läs mer om anmälan och livsmedelskontroll här.

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet kan fastna i rören och orsaka stopp. Därför ska de flesta verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel ha fettavskiljare eller mot­svarande anordning. Här hittar du information om vad som gäller för fettavskiljare.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i kylskåp, frysar, värme­pumpar och anläggningar för luft­konditionering. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Att tänka på gällande hantering av varor

Hantering av brandfarliga varor

Om skolan ska hantera brandfarliga vätskor och gaser som till exempel gasol, vätgas eller rödsprit kan det behövas tillstånd. Det är mängden gas eller vätska som avgör om det behövs tillstånd eller inte. Tillstånd söks hos Södertörns Brandförsvarsförbund. Läs mer om hantering av brandfarliga varor i skolan här.

Sidan uppdaterades: