Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

KBF – kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning boende i bostad med särskild service för vuxna

Villkor

För att få KBF ska du ha en funktionsnedsättning och vara mellan 18 och 65 år. Du måste också uppfylla alla fyra villkor nedan:

  • Vara folkbokförd i Nacka kommun.
  • Du ska ha fått ett beslut om bostad med särskild service i form av servicebostad eller gruppbostad enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
    eller bostad med särskild service enligt 5 kap. 7§ tredje stycket socialtjänstlagen (SoL).
  • Försäkringskassan ska ha godkänt att du får bostadstillägg.
  • Din boendekostnad ska vara högre än Försäkringskassans genomsnittliga boendekostnad.

Här finns mer information om KBF. (PDF-dokument, 214 kB)

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten som finns här. (PDF-dokument, 2,3 MB)

Skicka blanketten och bilagor till:

Nacka kommun
Omsorgsenheten LSS
131 81 Nacka

Frågor och svar

Här hittar du svar på den vanligaste frågorna.

Sidan uppdaterades: