Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Certifiering av gode män

Nacka kommun är först i landet med att certifiera gode män. Syftet är att säkra att våra gode män är utbildade och att de förstår sitt uppdrag med huvudmannen i fokus.

Nacka överförmyndarnämnd lämplighetsprövar alla gode män noggrant innan de får ett uppdrag. Därutöver har nämnden antagit ett program för att kvalitetssäkra gode män.

För att bli certifierad ska en god man visa att hen:

  • verkar utifrån huvudmannens fokus,
  • har kompetens och förståelse för uppdraget,
  • har genomgått en grundutbildning,
  • har klarat kunskapstest,
  • lämnar in korrekta redovisningar i rätt tid och
  • håller sig uppdaterad och deltar i utbildningar.

Certifieringen är giltig i tre år därefter får gode mannen göra ett nytt kunskapstest för bibehållet certifikat. Certifikatet kan också återkallas om det skulle behövas. Hösten 2019 hade överförmyndarenheten certifierat 51 gode män.

Sidan uppdaterades: