Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Så här går ansökan till - steg för steg

1. UTREDNING

 • Hembesök
  Biståndshandläggaren bokar en tid för hembesök hos dig och du bestämmer själv vilka som ska vara med, till exempel närstående. Om du har behov av tolk följer en sådan med. För att handläggaren ska kunna utreda behovet av hjälp ställer hon/han frågor som gäller ditt hälsotillstånd och dina behov.

2. PRÖVNING

 • Din ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen och de riktlinjer som den politiska nämnden har beslutat. Riktlinjerna är till för att säkerställa att personer med likartade hjälpbehov får hjälp i ungefär samma omfattning. Prövning sker alltid utifrån individuella behov. Det innebär att beslutet kan avvika från vad som beskrivs i riktlinjerna om det finns särskilda skäl. Avvikelsen kan innebära att hjälpen är mer eller mindre omfattande än vad som står i riktlinjerna. Läs mer om riktlinjerna här

6. BISTÅNDSBESLUT

 • Bifall
  Biståndshandläggaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats du har rätt till och omfattningen av insatsen, t.ex. antal timmar hemtjänst per vecka. Beslutet skickas hem till dig.
 • Avslag
  Om du inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som du ansökt om. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt Socialtjänstlagen.
 • Överklagan
  Ett beslut om avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet. Här kommer du till Förvaltningsrätten.

7. BESLUTET VERKSTÄLLS – UTFÖRARENS ANSVAR

När biståndsbeslutet är klart kan hjälpinsatserna påbörjas av en utförare, till exempel hemtjänstanordnare, korttidsboende eller särskilt boende. För vissa insatser gäller kundval, som innebär att du väljer bland auktoriserade anordnare.

Biståndshandläggaren kan ge mer information om olika anordnare och kan även hjälpa till i kontakten med utföraren.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Ditt ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att din ansökan har kommit in till kommunen. Handläggningstiden kan variera.

Omprövning av beslut

Om ditt hjälpbehov, till exempel då ditt hälsotillstånd ändras, kan biståndshandläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära ändrade hjälpinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning.

Uppföljning av beslut sker regelbundet och utifrån behov.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.