Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så här går ansökan till - steg för steg

SÅ HÄR BÖRJAR DET

 • När du ansöker om stöd bokar biståndshandläggaren en tid för ett möte. Antingen hembesök eller ett hemplaneringsmöte om du är inneliggande på sjukhus. Mötet kan även vara per telefon, digitalt eller i lokal i Nacka stadshus. Du bestämmer själv vilka som ska vara med, till exempel närstående. Om du har behov av tolk följer en sådan med. För att handläggaren ska kunna utreda behovet av hjälp ställer hon/han frågor som gäller ditt hälsotillstånd och dina behov.
 • Din ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen och de riktlinjer som den politiska nämnden har beslutat. Riktlinjerna är till för att säkerställa att personer med likartade hjälpbehov får hjälp i ungefär samma omfattning. Prövning sker alltid utifrån individuella behov. Det innebär att beslutet kan avvika från vad som beskrivs i riktlinjerna om det finns särskilda skäl. Avvikelsen kan innebära att hjälpen är mer eller mindre omfattande än vad som står i riktlinjerna.

DU FÅR ETT BESLUT

 • Bifall
  Biståndshandläggaren fattar ett biståndsbeslut om den hjälp du har rätt till och omfattningen av stödet t.ex. antal timmar hemtjänst per vecka. Beslutet skickas hem till dig.
 • Avslag
  Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att din ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt Socialtjänstlagen. Om du inte har rätt till den sökta hjälpen insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag.
 • Överklagan
  Om du har fått ett beslut om avslag kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur det går till får du tillsammans med beslutet. Här kommer du till Förvaltningsrätten.

DU FÅR HJÄLP

När beslutet om bifall är klart påbörjas hjälpen så snart som möjligt av till exempel hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende. För hemtjänst, särskilt boende och boendestöd kan du välja bland auktoriserade anordnare.

Biståndshandläggaren kan ge mer information om olika anordnare och kan även hjälpa till i kontakten.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Ditt ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att din ansökan har kommit in till kommunen. Handläggningstiden kan variera beroende på vilken typ av stöd du ansöker om.

Uppföljning av beslut

Biståndshandläggare följer upp din situation regelbundet och utifrån behov . Det kan innebära ändrade hjälpinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning.

Sidan uppdaterades: