Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Röda cykelbanor

Vi arbetar ständigt med att förbättra cykelvägarna i kommunen. Att måla cykelbanor röda är en av dessa förbättringar, särskilt längs Värmdövägen där det regionala cykelstråket mot Gustavsberg går.

Tanken med röda cykelbanor är att gående och bilister ska bli mer uppmärksamma på att det är en cykelbana och bli extra varsamma på att det finns risker med att passera eller korsa sträckan.

Det blir tydligare vilka fordon som ska färdas var. Förutom bättre trafiksäkerhet är förhoppningen att en röd cykelbana ökar tydligheten och därmed minskar irritationen mellan trafikanterna.

Effekten av rödmålningen fungerar såklart inte en snörik vinter men då är det färre cyklister och de som cyklar håller en lägre hastighet.

Sidan uppdaterades: