Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Drift och underhåll av cykelbanor

Hur fungerar snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning och andra skötselfrågor?

Sopsaltning

SopsaltarenSopsaltning innebär att snö och is sopas bort varpå det sprids en saltblandning som motverkar att ny snö och is bildas.

I jämförelse med traditionell vinterväghållning innebär metoden att cykelvägarna hålls rena från grus och skräp vilket annars är en vanlig orsak till cykelolyckor.

Sopsaltning är ett sätt att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister under vintern.

Under vintern sopsaltas det regionala cykelstråket längs Värmdövägen och bitar av Vikdalsvägen.

Från och med vintern 2022/2023 sopsaltas även cykelvägen mellan Myrsjöskolan och Orminge centrum samt gång- och cykelbanan längs med Saltsjöbadsleden mellan Saltsjöbadens centrum och Fisksätra. Under ombyggnaden av bussgatan i Orminge centrum hänvisas cyklister till en omledningssträcka som tyvärr inte kan sopsaltas. Cyklister rekommenderas att följa skyltning på platsen.

Här syns våra sopsaltade vägstråk på en karta (Bild, 214 kB).

Här kan du läsa mer om skötsel av Nacka kommuns bil-, gång- och cykelnät

Sidan uppdaterades: