Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Drift och underhåll av cykelbanor

Hur fungerar snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning och andra skötselfrågor?

Sopsaltning

SopsaltarenSopsaltning innebär att snö och is sopas bort varpå det sprids en saltblandning som motverkar att ny snö och is bildas.

I jämförelse med traditionell vinterväghållning innebär metoden att cykelvägarna hålls rena från grus och skräp vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor.

Sopsaltning är ett sätt att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister under vintern.

I dagsläget sopsaltas hela det regionala cykelstråket längs Värmdövägen och bitar av Vikdalsvägen.

Karta - blå heldragna linjerna sopsaltas under vintern (PDF-dokument, 1,9 MB)

Här kan du läsa mer om skötsel av Nacka kommuns bil-, gång- och cykelnät

Sidan uppdaterades: