Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planera din cykelresa

Behöver du hjälp att orientera dig i Nackas cykelvägnät? Här nedan finns hjälpmedel för att planera din resa på cykel.

Bra länkar om cykling:

Transportstyrelsen - Trafikregler för cyklister

Trafikverket - Cykla Information om bland annat säker cykling och cykelhjälmar.

Cycity - Ett svenskt forskningsprogram med syfte att öka kunskapen om cykelplanering och cyklisters preferenser.

VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Svensk cykling - Branschorganisation med syfte att få fler svenskar att cykla oftare.

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) - Cyklar, köpråd och lagkrav.

Cykelguiden.nu - Köpråd samt tips om underhåll och cykelvård.

Här kan du se var kommunens cykelvägar och cykelstråk finns och hur du lämpligast tar dig mellan olika målpunkter både inom och utom kommunen. I reseplanerarna finns även uppskattade resetider mellan målpunkter där du bland annat kan jämföra resetiden för samma resa med bil och med kollektivtrafik.

Cykelreseplanerare

Planera din cykelresa i Nacka - karta över cykelvägar

Karta över cykelstråk i Nacka som sopsaltas - blå heldragna linjerna sopsaltas under vintern (PDF-dokument, 1,9 MB)

Trafiken.nu

Cykla på fritiden

Att välja cykeln till utflyktsmålet är ett bra sätt att öka upplevelsen. Det finns gott om utflyktsmål i kommunen. Glöm inte att du kan ta cykeln på båten till och från Nacka strand. På http://sl.se hittar du tidtabeller för båtkollektivtrafiken.

Mer om utflyktsmål i Nacka kan du läsa här

Nackas naturkarta appen som visar vägen till naturens pärlor!

Sidan uppdaterades: