Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Det gröna i staden

Halva Nacka ska vara grönt. När Nacka bygger stad på västra Sicklaön ska det bli tätare och närmare mellan husen, men det ska också alltid vara nära till natur och grönska. Här samlar vi artiklar och andra texter som berättar om det gröna i Nacka och om hur Nacka stad ska förbli grönt.

Kommunstyrelsen har bestämt att halva Nacka ska vara grönt. Det innebär både att viktiga och uppskattade naturområden ska bevaras och att staden ska få anlagd grönska, i form av parker, planteringar och träd längs flera av gatorna.

Stadsutvecklingen styrs av ett antal dokument som ska vägleda vid planering och utbyggnad.

  • Stadsbyggnadsstrategin för Nacka stad heter Fundamenta. Det har tagits fram av stadsarkitekten och planeheten. Läs Fundamenta här
  • Rapporten Identitet och program för stråk och platser betonar de offentliga platsernas betydelse och lyfter fram kulturmiljöer, natur, topograi, grönska i staden och tydliga kpplingar till vattnet. Läs rapporten Identitet och program för stråk och platser här
  • Grönytefaktorn är ett sätt att beräkna grönska i staden. Målsättningen med en grönytefaktor för Nacka stad är att skapa förutsättningar för rekreation, lek och vistelse i attraktiva gröna rum, fördröjning och rening av kvarterets dagvatten, ett rikt växt- och djurliv, renare luft och ett behagligt lokalklimat. Läs rapporten Grönytefaktor Nacka stad

Artiklar om det gröna i Nacka stad

Små äventyrare i den stora skogen

På förskolan Blåbäret i Nacka är det nära till skogen i Nackareservatet. En dag i veckan äter barnen matsäck i skogen med förskolepedagogerna. Övriga dagar använder de naturen till både lärande och lekmiljö.

Ett första steg tillbaka via Hälsoträdgården

Till Hälsoträdgården kommer människor i behov av rehabilitering. Här hjälper naturen dem att hitta balans i tillvaron och börja tro på sig själva igen.

Grönskan i staden ger ett skönare liv

För att människor ska trivas och må bra i staden behövs det grönska. Därför ska gator och gårdar i Nacka stad skuggas av träd och smyckas med planteringar och gräs. Men växterna är inte bara vackra, de gör också nytta: De skuggar, förbättrar luften och tar upp vatten.

Sidan uppdaterades: