Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om avstyckning och andra markfrågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avstyckning och andra markfrågor.

Hur ansöker jag om att stycka av min fastighet?

Ansökan sker till kommunala lantmäterimyndigheten.

Hur lång tid tar det?

Väntetiden för handläggning kan vara upp till ett år. Handläggning tar 2-4 månader.

Vad kostar det?

Du betalar för den tid som lantmäterimyndigheten lägger ner på att hantera ditt ärende. Läs mer om kostnaderna här

Vad innebär markinlösen?

Markinlösen är mark som kommunen behöver köpa av fastighetsägaren för att skapa allmän plats.Ersättning för marken ges till fastighetsägaren och beloppet bestäms i lantmäteriförrättningen. Ersättning ges för marken, värdering enligt gällande lagregler. Ersättning ges också för tomtanläggningar som brevlådor, buskar med mera. Alla berörda fastighetsägare kallas till sammanträde för genomgång av respektive ärende. Ersättningsbeloppet kan överklagas.

Vad innebär det att gemensamhetsanläggningen ska omprövas?

Det betyder att i de områden där GA-anläggningar (vägföreningar) hittills har ansvarat för drift och underhåll av vägar kommer kommunen att ta över ansvaret för driften.

Vad innebär släntintrång?

Släntintrång är mark som kommunen behöver använda för vägslänt. I beslutet om släntintrång, som kallas servitut, står vad rättighetshavaren, i det här fallet kommunen, får göra på området. Ersättning för släntintrång ges till fastighetsägaren och beloppet bestäms i
lantmäteriförrättningen. Ersättning ges också för tomtanläggningar på marken som berörs. Alla berörda fastighetsägare
kallas till sammanträde för genomgång av respektive ärende. Ersättningsbeloppet kan överklagas.

Läs mer om att ändra eller dela en fastighet här

Sidan uppdaterades: