Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kostnad

Kostnaden för lantmäteriförrättningar baseras på den tid som i huvudsak läggs ner i ärendet.

Oklara gränser, rättigheter eller planförhållanden, oenighet om genomförandet, svåra mätningar med mera kan göra att vissa ärenden tar längre tid och blir dyrare än andra.

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan, tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Taxa

Arbetet med en lantmäteriförrättning är avgiftsfinansierat och utgår i huvudsak från hur många timmar vi har arbetat med ärendet. Utöver timtaxan tas även grund- och tilläggsbelopp ut för att täcka administrativa kostnader förenat med ärendet.

Det statliga lantmäteriet beslutar om taxenivå för lantmäteriförrättningar. En kommunal lantmäterimyndighet får inte ha en högre timtaxa än det statliga lantmäteriet. Lantmäterimyndigheten i Nacka har valt att ha en lägre timtaxa (från 1a januari 2020) men samma grund- och tilläggsbelopp som det statliga lantmäteriet.

Aktuell timtaxa, grund- och tilläggsbelopp samt prisexempel kan du läsa mer om här nedan.

Pris för handläggning-timtaxa

Biträdande handläggare

1 150 kronor/timme

Kart- och mätningsingenjör

1 420 kronor/timme

Beslutande förrättningslantmätare steg 1

1 420 kronor/timme

Beslutande förrättningslantmätare steg 2

1 550 kronor/timme

Senior och specialist förrättningslantmätare

1 700 kronor/timme

Grundbelopp

Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun tar alltid ut ett fast belopp – Grundbelopp för varje inskickad ansökan. Grundbeloppet tas ut oberoende av ärendets utgång eller om det återkallas.

Grundbeloppet ska i huvudsak täcka de administrativa kostnaderna för Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun. När flera fastigheter berörs av lantmäteriförrättningen tas det även ut ett tilläggsbelopp.

Grundbelopp (1-2 berörda fastigheter)

3600 kr

Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter)

+2600 kr

Tilläggsbelopp (6 eller fler berörda fastigheter)

+5400 kr


Fast belopp - ingen timdebitering för dessa åtgärder

Avvisande av ansökan 3600 kr

Registrering av ändrat andelstal enligt 24a § AL

-Med tillägg per berörd fastighet utöver den första

1800 kr

600 kr

Beslut om anslutning enligt 42a § AL

-Med tillägg per berörd fastighet utöver den första

3600 kr

600 kr

Godkännande av överenskommelse enligt 43 § AL

-Med tillägg per berörd fastighet utöver den första

3600 kr

600 kr

Prisexempel

Avstyckning med fältarbete, där en ny fastighet bildas cirka 65 000 kronor
Enkel fastighetsreglering med fältarbete cirka 50 000 kronor
Särskild gränsutmärkning (1-2 nya gränsmarkeringar) cirka 35 000 kronor

Sidan uppdaterades: