Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Snön och halkan är här - ta det försiktigt i trafiken

Nu har vintern kommit till Nacka. Kommunen har god beredskap för att snöröja och bekämpa halkan.

Vintern sveper in med snöfall och temperaturer kring eller strax under noll grader. De närmaste dagarna är det stor risk för halka. Därför är det viktigt att alla som ger sig ut i trafiken är ute i god tid och tar det försiktigt.

I Nacka har vi beredskap dygnet runt för att snöröja och bekämpa halkan, från 15 oktober till 15 april.

Flera metoder mot halka

Snö kan vara besvärligt men oftast är det halkan som är den stora utmaningen på våra breddgrader. Olika vägar halkbekämpas på olika sätt. På bussgator används salt eller saltlösning. På mindre gator, gångbanor, parkvägar och trappor används sandningssand och på de stora cykelstråken med anslutande gångbana använder vi sopsaltare, en maskin som sopar bort snö och därefter sprider saltlösning.

För att snöröjningen ska bli så effektiv som möjligt behöver vi din hjälp:

  • Ta bort föremål som är i vägen för plogbilen, till exempel hushållssopkärl som ska tömmas.
  • Respektera parkeringsreglerna. Felparkerade bilar försvårar snöröjningen och gör därmed framkomligheten sämre.
  • Som fastighetsägare måste du själv bryta igenom snövallen vid din infart. Snöröjarna är tacksamma om du lägger snön på din egen tomt, istället för på gatan eller trottoaren.

Här kan du läsa mer om hur du kan underlätta snöröjningsarbetet

Tips till dig som går, cyklar eller åker bil vid snö och halka

För dig som cyklar vintertid

Med snöröjda cykelbanor och rätt utrustning går det utmärkt att cykla även under vinterhalvåret. Rekommendationen är att du byter till vinterdäck för att undvika skador vid mörker och halka. Förse även din cykel med lampor och reflexer. Förutom hjälm, använd gärna en reflexväst som gör dig extra synlig.

För dig som tar dig fram till fots

Att bära reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska olycksrisken. Med reflexer syns du på ungefär 125 meters håll i mörker om du möter en bil som har halvljuset påslaget. Då har föraren god tid på sig att sakta in. Om du saknar reflexer och har mörka kläder, syns du inte förrän bilen är 20–30 meter från dig.

Placera reflexerna långt ner på ben och armar. Då syns de bäst. Det är även bra att använda en ficklampa för att se och synas.

Även valet av skor är viktigt. De flesta fotgängare som skadas allvarligt i trafikmiljön gör det i samband med fallolyckor. Som ett extra skydd kan du med fördel använda något av de halkskydd som finns att köpa i handeln.

För dig som åker ut i vintertrafiken med bil

Det kanske mest förrädiska vinterväglaget är den så kallade svarta halkan. Den syns inte, och den kommer blixtsnabbt när fukt på vägbanan fryser till is. Broar, skuggiga skogspartier och vägar längs öppet vatten är särskilt utsatta ställen. Tänk på att sänka hastigheten och hålla avstånd.

Ta till lite extra tid för resan. Håll koll på väderprognoser och trafikinformation.

Mer om snöröjning och halkbekämpning

Läs mer om vårt arbete med snöröjning och halkbekämpning samt hur du kan underlätta för snöröjarna
Följ aktuellt planerat vinterunderhåll
Följ vårt arbete på vägarna via twitter; @nackagator

Sidan uppdaterades: