Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

När Nacka växer, växer också satsningarna på idrott

När Nackaborna blir fler satsar vi också på idrotten. Nya anläggningar, planer och hallar byggs. I framtidens Nacka kommer idrotten ha samma självklara plats som idag.

Vi bygger många nya anläggningar. Dessutom rustar vi upp och stärker kapaciteten på de anläggningar som finns idag, bland annat genom att lägga konstgräs på flera fotbollsplaner och ersätta gamla och slitna is- och simhallar med nya moderna.

När Nacka växer måste idrotten hänga med

Idrotten är en del i stadsplaneringen. Men precis som att hus, vägar, affärer, arbetsplatser ibland behöver flyttas runt för att skapa en optimal mix, behöver också idrottsanläggningar göra det. Därför kommer flera idrottsanläggningar att behöva rivas och byggas upp igen under de närmaste åren. I vissa fall kommer förutsättningarna förändras, till exempel anläggningar flyttas, men sett till helheten kommer förutsättningarna för idrott att bli bättre.

Den långsiktiga planeringen av nya idrottsanläggningar syftar till att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen och hur intresset för olika idrotter utvecklas över tid.

Ambitionen är att nya hallar och planer ska stå klara innan befintliga rivs

I vissa fall kommer temporära ersättningshallar att uppföras när ny anläggning ska byggas på samma plats, till exempel Näckenbadet. De flesta sporthallar vi bygger nu är fullstora, det vill säga att de har ett spelmått på 20x40 meter. En gymnastiksal har måtten 10x20 meter, så kapaciteten blir väsentligt större med de nya sporthallarna.

Denna sida uppdateras löpande

Nya objekt kan tillkomma och gamla kan tas bort, tidsprognoser kan ändras. Att vi utreder innebär att vi undersöker förutsättningarna för att bygga. Att anlägga nya fotbollsplaner och hallar kräver ett noggrant arbete. Det är många olika intressen som måste beaktas när man bygger nytt. Bland annat måste en mängd utredningar göras vad gäller markförutsättningar, miljö, djurliv, kulturminnesvård och trafiksituation. Ibland krävs också strandskyddsdispens.

SPORTHALLAR

Nya sporthallar:

 • Kvarnholmen sporthall, Sicklaön, ej fullstor, fastighetsägare Slättö (januari 2022)
 • Jensen gymnastiksal, Sicklaön, fastighetsägare Stenvalvet (hösten 2021)
 • Sigfridsborgs sporthall,Älta, (hösten 2022), ersätter tidigare gymnastiksal.
 • Boo gårds sporthall (hösten 2022) ersätter tidigare gymnastiksal.
 • Stavsborgs sporthall, Älta, en fullstor hall och en halv hall, ersätter tidigare sporthall, fastighetsägare Hemsö (prognos 2023)
 • Multihall i Fisksätra, nuvarande sporthall kompletteras med utökade ytor för friidrott, basket, kampsport, styrketräning, dans/gruppträning, streetyta och fritidsgård (prognos 2024) Läs mer
 • Ektorps sporthall, Sicklön, ersätter gymnastiksal, fastighetsägare Hemsö (prognos 2025)

Befintliga sporthallar som kommer att ersättas med nya anläggningar

 • Järlahöjden, Sicklaön, två sporthallar och två gymnastiksalar ersätts med tre sporthallar (prognos 2026-2030)
 • Järla sporthall, Värmdövägen Sicklaön (prognos 2035)

Nya sporthallar som är under utredning

 • Svindersvik, ej fullstor sporthall, Sicklaön, fastighetsägare ALAB (prognos 2027)
 • Vilans sporthall, ersätter gymnastiksal, Henriksdal Sicklön, (prognos 2033)
 • Dalkarlsängen, mindre sporthall, Boo (prognos 2035)

SIMHALLAR

Ny simhall

 • Myrsjö simhall, Boo (prognos 2025)

Befintliga simhallar som ersätts med nya anläggningar

 • Nya Näckenbadet, Saltsjöbaden (prognos 2024, ersättningshall finns idag) Läs mer
 • Nacka simhall, Järlahöjden, Sicklaön, (prognos 2026-2030)

FOTBOLL

Nya fotbollsplaner:

 • 5-spelarplan på Kvarnholmen, Sicklaön, fastighetsägare Slättö (2021)
 • 7-spelarplan Sågtorp, Boo, fastighetsägare Hemsö (prognos våren 2022)

Nya fotbollsplaner som är under utredning:

 • Två 11-spelarplaner i Källtorp intill Hellasgården, (prognos 2023) Läs mer
 • Två 11-spelarplaner i Ramsmora, Boo - Kummelnäs (prognos 2023) Läs mer
 • 11-spelarplan Porsmossen, Boo (vilande)
 • 7-spelarplan Sickla Plania (prognos 2025)
 • 7-spelplan Järlahöjden, Sicklaön (prognos 2026-2030)
 • 5-spelarplan planeras bli en 7-spelarplan vid Vilans skola Henriksdal, Sicklaön (prognos 2033)
 • 7-spelarplan Bergs gård, Sicklaön, (prognos 2040)
 • 7-spelarplan Sigfridsborg, Älta, tidigare grusplan. Idag används den som etableringsyta för bygget av Sigfridsborgs skola och sporthall. Därefter återställs planen. (prognos 2024)

Befintliga fotbollsplaner som ska ersättas i samma område med nya anläggningar

 • Två 11-spelarplaner Järlahöjden, Sicklaön, (prognos 2026-2030)
 • 7-spelarplan Sicklavallen, (prognos 2025)

ISHALLAR

Befintliga ishallar- som ersätts med nya anläggningar

 • Två ishallar, Järlahöjden, Sicklaön (utreds, prognos 2026-2030)

Ny ishall under utredning

 • Ishall

RIDHUS

Nytt ridhus och stall, ersätter tidigare

 • Ridhus, Velamsund, Boo (prognos 2023)


Ponnyridhus – ny anläggning

 • Ponnyridhus, Velamsund, Boo, (prognos 2023)

Sidan uppdaterades: