Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

SKYTTLAR

SNABBFAKTA

Konstverkets titel: Skyttlar
Placering: Storkällan / Ältadalen
Konstnär: Hanna Stahle
Material: Corténstål och LED-belysning
Invigningsår: 2012
Bild: © Hanna Stahle/Bildupphovsrätt 2012. Bilden är något beskuren.

OM KONSTVERKET

Skyttlar är ett konstverk tillverkat i corténstål. Det står placerat i anslutning till entrén till Storkällans kapell och kyrkogård i Nacka.

Platsen

Storkällan är ett kapell vilket innebär att man inte behöver vara kristen för att kunna använda platsen. Man har med den konstnärliga gestaltningen bland annat velat skapa en värdig entré till begravningsplatsen och framhöll i uppdragsbeskrivningen att konstverket gärna fick utgöra en blinkning till den arkitektur som Storkällans kapell och begravningsplats består av.
Skyttlar knyter an till den redan på förhand tydligt definierade entrén. Materialet corténstål åldras vackert och harmoniserar med platsens övriga material och omgivningar. Detta är ett par aspekter som beställaren Nacka kommun och delfinansiären Nacka församling efterfrågade då man gav konstnären Hanna Stahle i uppdrag att konstnärligt gestalta Storkällan/Ältadalen. Planen och förhoppningen är att man skall uppleva vägen fram till entrén som en signal om vad som komma skall.

Då Hanna Stahle besöker platsen tänker hon på de flöden av människor som passerar här; Bussen som rundar planen, bilar som kör vidare in till begravningsplatsen, gående och cyklister som går i alla riktningar mellan busshållplatsen, arbetsplatserna, hemmen, friluftsområdena och begravningsplatsen.


Konstnärens skiss av konstverkets placering. © Hanna Stahle/Bildupphovsrätt 2012.

Konstverket

"Skulpturgruppen har en invändig belysning i en varm färgton. Den är uppbyggd i lameller vilket ger en optisk interaktivitet, i en vinkel en helt solid form men bara ett par steg senare ser man den luftig och genomsiktlig. Det blir en upplösning och framkallning av form som sätts i relation till människors rörelse. En viss moaré-effekt uppträder också i det mönster som konstruktionen ger. I dagsljus framträder den yttre formen medan den inre formen blir tydligast då dagsljuset avtar och belysningen tänds.

Verket är tänkt att ge utrymme för flera tolkningsmöjligheter. Min utgångspunkt har varit funderingar över årsringar som speglar både tid och resan genom livet. Som avtrycken av en långsam rörelse i tid och rum befinner formerna sig lätt lyfta från marken liksom lågt kretsande moln. Den inre formen kan ses som det utrymme man som människa tar, men är på samma gång helt relaterad till den yttre formen, vilken kan föra tankarna till naturformer som kottar, frökapslar eller fossiler."

- Hanna Stahle


© Hanna Stahle/Bildupphovsrätt 2012. Bilderna är något beskurna.

Ljuskonsult: Anna Waernborg/Sweco AB
3D-modellering och ritningsframställning: Marc Hoogendijk/Nock design HB
Tillverkning, frakt och uppsättning: Stefan Hansson med flera på Gotlands Svets och smide AB
Konstruktionskonsult: Carluno Pålstedt/Ramböll AB
Elkoppling: Vägbelysning AB


Del av skiss och bild från montering. © Hanna Stahle/Bildupphovsrätt 2012

OM KONSTNÄREN

Hanna Stahle, född 1964 i Göteborg, bor i Katrineholm.
Stahle är utbildad vid konstfack, och tog sin examen 1988 vid fakulteten för skulptur. På senare år har hon studerat stadsplanering vid Gotlands högskola.

Stahle arbetar med utställningar och anlitas för konstnärliga gestaltningsuppdrag sedan tidigt 90-tal. 2011 började hon även arbeta som konstkonsult för Statens konstråd.

Konstnärens hemsida: hannastahle.se

HITTA TILL KONSTVERKET

Sidans redaktör

Sidans redaktör

Emma-Lina Ericson

Sidan uppdaterades: