Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lois and friends

Ann-Charlotte Fornhed / Montessorihuset

Snabbfakta

Konstverkets titel: Lois and Friends
Placering: Montessorihuset, Mensättravägen 34 i Saltsjö-Boo
Konstnär: Ann-Charlotte Fornhed
Material: Trä, färg, patinerad fiberbetong och aluminium
Invigningsår: 2013
Foto: Helena Strandberg Konservator AB

Om konstverket

Den konstnärliga gestaltningen av gården runt Montessorihuset i Saltsjö-Boo består av tre delar. Konstnären Ann-Charlotte Fornhed har i sitt arbete inspirerats av förskolans avdelningsnamn döpta efter djur från den svenska faunan.

Stora björn och Lilla björn möter dig vid grinden.
På var sida grinden finns partier av ljust blåmålade träplank, den ena en dryg meter bred och den andra nästan två. På dessa syns siluetter av en stor och en liten björn, målade i en mörkare blå nyans. På björnsiluetterna har stjärnkonstellationerna Stora björn (ursa major) och Lilla björn (ursa minor) märkts ut av aluminiumtråd infälld i träet och utsågade hål fodrade med ringar och stjärnor skulpterade i aluminium. Det går alltså att kika in på gården genom björnbildernas konstellationer av stjärnor.


Foto: Helena Strandberg Konservator AB

Djurmedaljonger
Förskolans avdelningar Lokatten, Igelkotten, Grodan och Lilla björn illustreras av var sin 20 centimeter stor betongrelief porträtterande en lokatt, en igelkott, en groda och en björn. Medaljongerna sitter monterade på träfasaden invid respektive avdelnings entré.


Foto: Helena Strandberg Konservator AB

Lois mad vänner hittar du i skolgårdens sandlåda.
En leende lokatt av betong ligger utsträckt i sanden. Mellan framtassarna kurar en liten leende igelkott av aluminium och på lokattens hjässa sitter en smilande groda. Lekskulpturen som är drygt en meter lång är sittvänlig och tålig. Skulpturgruppen och dess djur hämtade från avdelningsnamnen kan ses som en totem för förskolan där de stora tar hand om de små.


Foto: Helena Strandberg Konservator AB

Om konstnären

Ann-Charlott Birgitta Fornhed, född 1965 i Stockholm, är en svensk skulptör. Fornhed utbildade sig på Ålsta folkhögskolas konstlinje 1984-87, skulpturlinjen på Konstfack i Stockholm 1987-93 och keramiklinjen på Konstfack 1993-94.

Fornhed har gjort ett flertal offentliga verk och konstnärliga utsmyckningar i olika tekniker. De har beställts av privata företag, kommuner och landsting och är placerade runt om i Sverige.

Konstnärens hemsida: www.fornhed.se

Hitta till konstverket

Sidan uppdaterades: