Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älta

Inflyttningen till Älta är stor och det byggs nya bostäder, skolor, förskolor, idrottshallar och äldreboenden i flera delar av Älta. I centrum planeras för 1 900 nya bostäder och fler mötesplatser och i Ältadalen byggs cirka 330 småhus. Två nya nya moderna skolor byggs som ersätter Sigfridsborgsskolan och Stavsborgsskolan.

Helena Fältén

Helena Fältén

Projektchef

Emilie Warsell

Emilie Warsell

Plansamordnare

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Nya vattenledningar läggs i Älta och pågår fram till augusti 2020.
    Arbetet med nya vattenledningarna är ett led i genomförandet av detaljplanen för Älta centrum. När detaljplanen har vunnit laga kraft fortsätter övrig utbyggnation av allmänna anläggningar och kvartersmark.

Nyheter om Älta

Utökad yta för framtida kultur- och fritidskvarter i Älta

Den nya överenskommelsen är på 1725 kvadratmeter viket betyder en utökad yta med 492 kvadratmeter. Det innebär större ytor för biblioteket och kulturhuset för att bland annat möjliggöra fler läsplatser och mediaytor, dessutom kommer kulturhuset att få en större foajé som kommer att fungera som mötesplats för Ältaborna men även andra lokaler för möten och studiecirklar.

Nyhetsbrev om bygget av nya Sigfridsborgsskolan

Är du nyfiken på hur bygget av nya Sigfridsborgsskolan framskrider? Här hittar du senaste nytt om projektet.

Klart för stort skolbygge i Älta

Nu tar Nacka kommun nya steg mot förverkligandet av den nya Stavsborgsskolan i Älta. Under måndagen fattade kommunfullmäktige beslut om ett hyresavtal med fastighetsägaren Hemsö, som ska utveckla skolan tillsammans med Nacka kommun. Den nya skolan kommer att ge plats för cirka 1 200 elever i klasserna F-9.

Projekt i Älta

Eftersom Älta är ett stort utvecklingsområde sker detaljplanering och byggande under en längre tid genom olika stadsbyggnadsprojekt. Läs om de olika projekten på deras egna webbsidor - se menyn till höger.

2015 antogs ett detaljplaneprogram för Älta centrum som beskriver tankarna om hur hela området ska utvecklas. Programmet är vägledande för den detaljplanering som nu pågår.
Programmet för Älta centrum
Programmet lågupplöst (mindre fil)

Tidig dialog och vision

Invånare i Älta deltog i dialog- och visionsarbeten innan programmet togs fram. Ett första steg var de tidiga medborgardialoger som hölls på Kulturknuten i Älta i december 2012. Diskussioner fördes där kring fem olika teman: Föräldrar, Mötesplatser, Idrott och fritid, Service och handel samt Kultur.

Den 11 februari 2013 godkände kommunstyrelsen i Nacka att inriktningen för programarbetet skulle följa den gemensamma visionen, Ännu mera Älta 2025.

Visionen, med år 2025 som tidshorisont, och har sammanfattats på följande sätt:

  • I Älta finns ett brett bostadsutbud.
  • Älta är en småstad med naturliga mötesplatser kring idrott, friluftsliv, kultur, service och handel.
  • Ältas tillväxt sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Utvecklingen utgår från vad Ältas invånare behöver för att trivas och må bra.
  • Området runt Älta centrum upplevs som en naturlig del av Älta och man rör sig enkelt till, från och inom området.

Samarbete med byggaktören Wallenstam

Nacka kommun och Wallenstam AB har skrivit en avsiktsförklaring och ett programavtal. Avsiktsförklaringen reglerar fördelningen av byggrätter på kommunal mark. Kommunen anvisar hälften av kommande byggrätter för bostäder på kommunal mark inom programområdet i Älta till Wallenstam. Minst hälften av de lägenheter som Wallenstam bygger ska upplåtas med hyresrätt.

Nacka kommun och Wallenstam ordnade 2013 parallella arkitektuppdrag med arkitektföretagen Sweco, Tema och White för att belysa olika möjligheter att utveckla området med utgångspunkt i visionen Ännu mera Älta 2025.

Wallenstams information om Älta stadsutveckling

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Älta centrum-projektet).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Cirka 2 minuter

Sidan uppdaterades: