Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ältakilen

För att möjliggöra utbyggnaden av bostäderna i Älta centrum kommer den befintliga drivmedelsförsäljningen som ligger längs med Ältavägen att avvecklas. Marken som ägs av Nacka kommun kommer att planläggas för bostäder.

Sara Hagelin

Sara Hagelin

Projektledare

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektets syfte och mål

Projektets främsta mål är att tillföra nya bostäder till Älta i ett attraktivt, sjönära läge med natur- och idrottmöjligheter i en god gestaltad miljö.

  • Utveckla markområdet med fler bostäder för att på ett mer hållbart sätt nyttja den mark som idag används för drivmedelsförsäljning.
  • Möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Marken som ska planläggas ägs av kommunen och kommer att markanvisas till en extern byggaktör. Byggnationen av bostäderna och övriga åtgärder på kvartersmark kommer att finansieras av den aktör som tilldelas markanvisningen.

En förutsättning för utvecklingen av Älta centrum

Nacka kommun ska utveckla sina lokala centrum, däribland Älta centrum. För att möjliggöra utbyggnaden av bostäderna i Älta centrum måste den befintliga drivmedelsförsäljningen som ligger längs med Ältavägen flyttas. Nacka kommun har därför köpt fastigheten Älta 9:27, som drivmedelsförsäljningen är belägen på, av Preem. Drivmedelsstationen kommer att avvecklas för att säkerställa att riskavståndet till den nya bebyggelsen i Älta centrum upphör.

Sidan uppdaterades: