Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbyggnader i Älta

Här får du en sammanställning över de utbyggnader som är pågående och planerade i Älta.

Karta över pågående och planerade utbyggnader i Älta

 1. Ältastråket - cykelväg.
  Trafikverket rustar upp delar av cykelvägen längs väg 260, Ältatstråket. Arbetet beräknas att påbörjas hösten 2023 och arbetet förväntas ta cirka 2 år.
 2. Nya Stavsborgsskolan
  Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö bygger en ny skola på den plats där Stavsborgsskolan tidigare låg. Arbetet beräknas att pågå mellan sommaren 2021 – sommaren 2023. Den nya skolan är planerat att stå klar till höstterminen 2023.
 3. Älta Centrumkvarter 1. I centrumkvarteren kommer ny bebyggelse och ett nytt torg. Befintlig centrumanläggning rivs och ersätts med lokaler som riktar sig ut mot det nya torget. Wallenstam är stor markägare och bygger kvarter 1-6. Hemsö har en markanvisning. Arbetet påbörjades sommaren 2022 och pågår i flera entreprenader. Älta centrumkvarter beräknas vara färdigbyggt 2030.
 4. Sigfridsborgsskolan och sporthall. Nya skolan är klar nu byggs en ny idrottshall som invigs årsskiftet 2022/2023.
 5. Ältadalen. Utbyggnad pågår av gruppbebyggda småhus, flera byggherrar bygger ut i området. Alla etapper beräknas att stå klara under år 2023

Sidan uppdaterades: