Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbyggnader i Älta 2020-2021

Här får du en sammanställning över de utbyggnader som är pågående och planerade i Älta under år 2020-2021.

Karta över pågående och planerad utbyggnad i Älta 2020-2021.

genomförande2021 (003).jpg

 1. Ältastråket - cykelväg.
  Trafikverket rustar upp delar av cykelvägen längs väg 260, Ältatstråket. Arbetet beräknas att påbörjas juli 2020.
 2. Nya Stavsborgsskolan
  Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö planerar att bygga en ny skola på den plats där Stavsborgsskolan ligger idag. Arbetet beräknas att pågå mellan sommaren 2021 – sommaren 2023.
 3. Älta Centrum ska förtätas med ny bebyggelse och nytt torg. Arbetet beräknas att påbörjas sommaren 2022 och pågå fram till årsskiftet 2026/2027.
 4. Evakuering Stravsborgsskolan. Förskolan kommer att rivas och ersättas av paviljonger och idrottstält. Rivningen kommer att ske våren 2020 och markarbeten för paviljonger och idrottstält börjar i juni 2020.
 5. Björnvägen. Vid korsningen Björnvägen-Apelvägen bygger Sveafastigheter AB en gruppbostad för personer med behov av stöd i bostaden enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 6. Apelvägen. Sveafastigheter Bostad AB bygger nya hyreslägenheter på fastigheten Älta 109:6 på Apelvägen. Här uppförs fyra arkitektritade tvåvåningshus med totalt 30 lägenheter.
 7. Sigfridsborgsskolan. Nacka kommun ska bygga en ny skola och idrottshall på tomten där befintliga skolan ligger. Utbyggnaden påbörjades våren 2019 och 2021 ska nya skolan vara klar. Det byggs även en ny idrottshall som beräknas vara klar 2023
 8. Ältadalen. Bonava bygger bostäder i flera etapper där utbyggnad redan pågår. Alla etapper beräknas stå klara under år 2023.

Sidan uppdaterades: