Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygglov

Staket, plank och mur

Om du vill sätta upp ett staket, plank, mur eller någon annan avskärmning kan du behöva söka bygglov. Det gäller oavsett om din fastighet befinner sig inom detaljplanerat område eller inte. Det finns dock vissa undantag. Nedan har du svar på de vanligaste frågorna vi får kring bygglovsplikt för staket, plank och avskärmningar.

När behövs bygglov

Du behöver bygglov för staket och plank som är högre än 1,1 meter i högsta punkt. Höjden räknas från marknivå. Placeras staket eller plank ovanpå en mur så räknas muren med i höjden. Bygglov krävs oavsett om din fastighet befinner sig inom detaljplanerat område eller ej.

Du behöver bygglov för en mur som är högre än 0,5 meter i högsta punkt. Höjden räknas från intilliggande marknivå.

Om du vill placera ett staket på tomtgränsen mellan dig och din granne så är det viktigt att man är överens om staketets placering. Ett staket behöver underhållas. Har man därför inte medgivande från sin granne om staketets placering så behöver man hålla ett tillräckligt avstånd från tomtgräns för att kunna underhålla staketet utan att beträda grannens fastighet. Behöver du hjälp med att hitta din gräns så kan du beställa en Gränsutvisning.

Glesare avskärmningar, t.ex. spaljé/växtstöd, gunnebostängsel och dylikt kan i regel vara högre utan bygglov. Vill du bygga en spaljé eller ett stängsel, hör av dig till Stadsbyggnadsservice för råd om vad som gäller för din fastighet.

Nacka kommun har ett samlat dokument för riktlinjer om staket, plank och murar som du hittar här.
Om du behöver bygglov för ditt staket eller plank så kan du hitta exempelritningar på denna sida.

Detaljplanen styr

De flesta fastigheterna i Nacka kommun omfattas av detaljplan. Inom detaljplanerat område kan plank, mur och andra avskärmningar omfattas av ytterligare bestämmelser än vad som gäller generellt.

En guide om hur du hittar din detaljplan finns här.

Det är viktigt att det man bygger stämmer överens med detaljplanen, även om åtgärden är lovpliktig eller ej. Du får oftast inte placera ett plank eller en mur på s.k. ”prickad mark”, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Är du osäker på vad som gäller på just din fastighet är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice.

Vad är lovbefriat

Du får under vissa förutsättningar uppföra en avskärmning utan bygglov i anslutning till ditt bostadshus för att anordna en skyddad uteplats. Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att det ska räknas som en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

  • Placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
  • Ligga som längst 3,6 meter från bostadshuset.
  • Vara högst 1,8 meter hög.

Boverkets hemsidakan du läsa mer om bygglovsbefriad skyddad uteplats.

Avskärmningar i form av växtlighet, t.ex. tujor eller häckar, regleras inte i Plan- och Bygglagen och är därför lovbefriade.
Tänk på att växtlighet inte får utgöra trafikfara.
Den får inte heller utgöra en betydande olägenhet, genom att skymma sikt eller på annat sätt störa grannen och omgivningen på ett betydande sätt.

Våga fråga!

Det kan vara svårt att avgöra om det är en bygglovspliktig åtgärd som du vill utföra. Bygglovenheten gör en samlad bedömning utifrån flera aspekter och följer rättspraxis.

Hittar du inte svar på din fråga nedan eller är osäker på vad som gäller för ditt projekt - kontakta gärna Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se. Du får normalt svar inom 48 timmar. Du kan också boka ett rådgivningsmöte med oss.

Sidan uppdaterades: