Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bygglov och pooler

Att bygga en pool kräver oftast inte bygglov. Pooler omfattas varken av de byggnadsverk som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen, eller av de som är undantagna från kravet. Emellertid kan en pool, beroende på dess utseende och konstruktion, betraktas som något annat som kräver bygglov, såsom en mur eller ett plank.

Pool som inte kräver bygglov

  • Pool som är helt nedgrävd eller infälld i altan är vanligtvis en bygglovsbefriad åtgärd.

Pool och tillhörande åtgärder som kräver bygglov

  • Placeras poolen ovanpå marken, då kan poolväggens utsida räknas som en mur/stödmur och kräva lov om den är högre än 0,5 meter. Se checklista för de handlingar som vanligtvis behövs; Checklista/Mur
  • Om man i detaljplanen anger att det krävs lov för att schakta/spränga.
  • Bygglov kan krävas för en skyddsanordning eller pooltak över poolen. Läs gärna mer på Boverkets hemsida om din skyddsanordning eller pooltak kräver lov, eller kontakta Stadsbyggnadsservice.
  • Uppföra ett plank runt poolen om det är högre än 1,1 meter från marken. Se checklista för de handlingar som vanligtvis behövs; Checklista/Plank
  • Uppföra ett trädäck eller en altan runt poolen om den på något ställe är högre än 1,2 meter från marken.

Du kan behöva söka marklov om markens höjdläge ändras. Det vill säga om du schaktar eller fyller upp runt poolen så att marknivån ändras med mer än +/- 0,5 meter.

Vad säger detaljplanen?

Tänk på att pooler behöver följa detaljplanens bestämmelser i de flesta fall. Länk finns nedan.

Viktigt att tänka på

Drunkningsolyckor utgör den främsta dödsorsaken bland små barn. Barnets utforskande natur kan leda till att de av misstag hamnar i en pool om nödvändiga skyddsåtgärder inte är på plats.

För att förebygga sådana tragedier finns det bestämmelser om skydd mot drunkning i både Boverkets byggregler och ordningslagen. Båda regelverken kräver att pooler och liknande anläggningar måste vara utrustade med tillräckliga säkerhetsåtgärder och särskilt uppmärksamma risken för olyckor med barn.

Boverkets byggregler appliceras enbart på fasta pooler och bassänger som finns på tomtmark, medan lösa pooler inte omfattas av dessa regler. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att kraven i byggreglerna följs. Å andra sidan täcker ordningslagen alla typer av bassänger, både fasta och lösa, som finns på privat tomtmark eller på offentliga platser. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som bär ansvaret för att följa lagens bestämmelser.

Våga fråga!

Det kan vara svårt att avgöra om poolen är lovpliktig. Bygglovenheten gör en samlad bedömning utifrån flera aspekter.

Hittar du inte svar på din fråga eller är osäker på vad som gäller för ditt projekt - kontakta gärna Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se. Du får normalt svar inom 48 timmar. Du kan också boka ett rådgivningsmöte med oss. Här bokar du ett rådgivningsmöte.

Via kommunens karttjänst kan du:

Sidan uppdaterades: