Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sök radonmätning i Nacka

Här kan du söka uppgifter om radonmätningar som finns registrerade hos Miljötillsynsenheten på Nacka kommun.

Sökningen visar även resultat från gamla mätningar. Om det finns flera mätningar för en bostad så är det den senaste som gäller. Mätningar äldre än 10-15 år bör följas upp med ny mätning, eftersom radonsituationen kan ändras när huset åldras. Även ändringar i uppvärmnings- och ventilationssystem kan påverka radonhalten och göra att ny mätning behövs.

OBS! Alla mätningar som gjorts i kommunen är inte sökbara, utan enbart rapporter som inkommit under miljötillsyn eller resultat från mätningar som beställts via kommunens hemsida. Mätningar som beställts annan väg och som inte begärts in i samband med tillsyn ingår inte. Om du inte hittar resultat när du söker för en specifik verksamhet eller adress, så kan verksamheten eller fastighetsägaren ha en mätning som inte rapporterats in.
Mätningar som beställs via kommunens hemsida läses in varje vår, efter mätsäsongens slut. Det innebär att resultat från juni-april blir synliga följande maj/juni.

Sidan uppdaterades: