Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anordna valborgseld

Planerar du att anordna valborgseld? Sedan årsskiftet 2023-2024 behövs dispens från kommunen för att elda vid offentliga tillställningar såsom vid valborgsmässoafton.

Ansökan ska innehålla följande information:

 • Namn, person- eller organisationsnummer och kontaktuppgifter på den som söker
 • Var firandet ska anordnas. Ange platsnamn eller beskrivning utifrån adress. Om det är svårt att beskriva, komplettera med kartbild.
 • Tidpunkt för eldningen. Planerad start- och sluttid.
 • Vad som eldas och hur mycket. Är du osäker så beskriv ungefärlig storlek på högen genom att ange ungefärlig diametern (bottenmått tvärs över) och hur hög den är.
 • Vilka säkerhetsåtgärder som planeras för att minska brandrisken och undvika olägenheter för människors häls och miljön.

Du ansöker enklast genom att mejla uppgifterna till miljoenheten@nacka.se. Skriv in ”Dispens valborgseld” och gärna plats i mejlets ämnesrad.

Kommunen handlägger så skyndsamt det går och ger dispens under förutsättning att eldningen är säker och polisen ger tillstånd.

Tänk på det här:

 • Du får inte anordna en valborgsbrasa utan markägarens tillåtelse.
 • Du får bara elda kvistar, grenar och vedartat naturmaterial. Undvik att elda löv och gräs, eftersom det leder till mycket rök.
  Eldning av annat avfall är förbjudet.
 • Se till att ha den utrustning som behövs för att förhindra att elden sprider sig.
 • Du behöver söka om tillstånd från polisen för att anordna en offentlig valborgseld. Sök polistillstånd hos polisen.se
 • Dispensen gäller inte om det är eldningsförbud. Kontrollera därför det innan du tänder brasan. Om det är eldningsförbud så får ni fira utan brasa.
  Eventuella lokala eldningsförbud presenteras som nyhet på kommunens hemsida.
  Information om generella eldningsförbud hittar du på Länsstyrelsens hemsida, eller deras telefonsvarare på 08-7212326.
 • Räddningstjänsten vill ha information om större valborgseldar. Det är inte ett krav att anmäla till räddningstjänsten, men om du informerar dem så har de möjlighet att hjälpa dig att elda säkert och förebygga risker. Anmäl större valborgseld till Räddningstjänsten.

Sidan uppdaterades: