Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Betyg från grundskola och gymnasium

Behöver du en kopia på dina betyg? I Nacka kommunarkiv har vi betygskopior från grundskolor och gymnasieskolor som ligger i Nacka kommun.


Betyg från både kommunala skolor och friskolor ska finnas i kommunarkivet senast 6 månader efter examen.

För friskolor gäller detta för betyg utfärdade från och med år 2011, då den nya skollagen trädde i kraft. För friskolebetyg före 2011, kontakta skolan direkt.


Betyg från vuxenutbildning (komvux) eller sfi?

Söker du betyg från vuxenutbildning (komvux) eller sfi? Vänligen ring våra kommunvägledare på 08-718 80 00 eller mejla till info@nacka.se.

Sidan uppdaterades: