Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beställa betyg från grundskola och gymnasium

Behöver du en kopia på dina gamla betyg? I Nacka kommunarkiv har vi betygskopior från grundskolor och gymnasier som ligger i Nacka Kommun.


Kommunarkivet har betygskataloger och kopior av betyg från både grundskola och gymnasium belägna i Nacka kommun. Betyg från både kommunala skolor och friskolor ska finnas i kommunarkivet senast 6 månader efter examen.

För friskolor gäller detta för betyg utfärdade från och med år 2011, då den nya skollagen trädde i kraft. För friskolebetyg före 2011, kontakta skolan direkt.

När du har fyllt i och skickat formuläret skickar vi betyget till dig samma dag eller senast dagen efter.


Betyg från Komvux eller sfi?

Söker du betyg från komvux eller sfi? Vänligen ring Kontaktcenter: 08-718 80 00

Sidan uppdaterades: