Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Formulär och blanketter inom personalområdet

För chefer/chefsstöd

Anställningsbetyg (Word-dokument, 55 kB)

Avgångsintervju (Word-dokument, 51 kB)

Avgångssamtal (Word-dokument, 13 kB)

Anmälan av nytt lönebeslut (e-tjänst)

Anmälan av tidsbegränsat lönetillägg eller engångsbelopp (e-tjänst)

Förhandlingsframställan (Word-dokument, 50 kB)

Förhandlingsprotokoll (Word-dokument, 52 kB)

Ändringsblankett - kostavdrag

Nedan kan du hitta de blanketter som används vid konvertering och företrädesrätt.

Anställning upphör utan företrädesrätt (Word-dokument, 52 kB) Blanketten används vid besked om att en medarbetares tidsbegränsade anställning upphör utan företrädesrätt.

Anställning upphör med företrädesrätt (Word-dokument, 53 kB) Blanketten används vid besked om att en medarbetares tidsbegränsade anställning upphör och inte kommer att förlängas. Medarbetaren ska ha haft en tidsbegränsad anställning i kommunen minst 1 år på en 3 årsperiod för att vara berättigad företrädesrätten.

Anspråk på företrädesrätt (PDF-dokument, 141 kB) Blanketten används när medarbetaren begär sin företrädesrätt.

Avstående från en tillsvidareanställning (Word-dokument, 51 kB) Blanketten används när en medarbetaren avsäger sig sin konvertering till en tillsvidareanställning. Avståendet gäller 6 månader.

Erbjudan om anställning (Word-dokument, 49 kB) Blanketten används när en medarbetare erbjuds återanställning inom verksamhetsområdet i kommunen

Blanketter, mallar och checklistor som kan vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finner ni här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter inom personalprocessen.

Sidan uppdaterades: