Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jämställdhet och mångfald

Kommunens verksamheter ska präglas av alla människors lika rättigheter och möjligheter att arbeta och utvecklas utifrån sin kompetens och sina resurser.

Jämställdhet och mångfald innebär:

  • lika rättigheter och möjligheter i fråga om anställningsvillkor och utveckling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
  • att arbetsförhållandena är anpassade till alla
  • att kvinnor och män har lika lön och lika villkor för likvärdigt arbete
  • att kvinnor och män har samma möjlighet att förena arbete och föräldraskap
  • att vi respekterar varandra fullt ut och ser värdet i varandras olikheter

Nacka kommuns medarbetarpolicy (PDF-dokument, 124 kB)

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige har sammanförts till en lag. Lagen omfattar en stor del av samhällslivet och situationer som tidigare inte omfattades av ett förbud.

Ta del av Diskrimineringslagen


Sidan uppdaterades: