Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad är SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)?

Inom Nacka kommun arbetar vi för en god arbetsmiljö. För att uppnå en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa ska SAM ingå som en naturlig del i vardagen och verksamheten.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i samspel och samverkan med medarbetare och skyddsombud:

  • identifiera och bedöma fysiska, organisatoriska och sociala risker i befintlig verksamhet
  • göra konsekvensbedömningar inför planerade förändringar
  • genomföra åtgärder för att utveckla och förbättra arbetsmiljöförhållanden
  • upprätta handlingsplaner för de åtgärder som inte kan genomföras direkt
  • följa upp att genomförda åtgärder givit önskat resultat.

Kraven på hur SAM ska bedrivas finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

På arbetsmiljöverkets hemsida kan du som chef läsa mer om vad ett Systematisk arbetsmiljöarbete innebär. Där finns vägledningar, utbildningsfilmer och tips.

Där hittar du också lagar och andra regler som gäller i arbetsmiljöarbetet.

Hur ansvaret för arbetsmiljöuppgifter fördelats inom Nacka kommun finns beskrivet under fliken arbetsgivarens ansvar.

I Nacka kommun finns ett samverkansavtal (PDF-dokument, 54 kB) som beskriver samverkansgrupp, arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal på arbetsplatsen.

På bilden: Deltagare från vår arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, omgång tre, som avslutades hösten 2017.

Sidan uppdaterades: