Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklista vid distansarbete

Syftet med checklistan är att du som medarbetare ska göra en bedömning av förutsättningarna för distansarbete och om arbetsmiljön på distansarbetsplatsen är lämplig för distansarbete.

Chefen har huvudansvaret för arbetsmiljön oavsett om arbetet utförs på arbets­platsen eller på distansarbetsplatsen. I och med det har chefen en undersök­ningsskyldighet inom ramen för det systematiska arbetsmiljö­arbetet samtidigt som respekten för privatlivet är central. Vid distansarbete får därför medarbetare ett större ansvar för att aktivt göra chefen uppmärksam på om det uppstår risker eller problem med anledning av distansarbetet.

Chefer i Nacka gör inga besök för att undersöka arbetsmiljön utan utgångs­punkten är checklistan för distansarbete och de frågor kring uppföljning av arbete på distans som chef och medarbetare fortlöpande har dialog om vid kontinuerliga avstämningar och vid utvecklingssamtalen.

 • Har du tagit del av ”Så här gör vi i Nacka utgångspunkter för distansarbete”?
 • Har du förutsättningar för att arbeta ostört och effektivt på distansarbets-platsen?
 • Har du en väl fungerande internetuppkoppling som möjliggör arbete på distans?
 • Känner du till vad som gäller för hantering av sekretess- och personuppgifter vid distansarbete?
 • Kan du säkerställa att information som inte ska spridas hanteras på ett betryggande sätt?
 • Har du tillgång till en bra stol?
 • Har du tillgång till en bra arbetsplats/skrivbord?
 • Har du möjlighet att variera arbetsställningar till exempel att stå och arbeta?
 • Har du kunskaper om hur du kan skapa en god arbetsmiljö när du distansarbetar? Exempelvis vikten av regelbundna pauser, variation av arbetsställningar, gränsdragning mellan arbete och privatliv?
 • Sammantaget, har du en arbetsmiljö på distansarbetsplatsen som är bra utifrån verksamhetens och dina behov?


Information om uppkoppling och lösenord.

Här finns mer information om sekretess.

Så här gör vi i Nacka - utgångspunkter för distansarbete (PDF-dokument, 144 kB)

FAQ - Frågor och svar om distansarbete.

Sidan uppdaterades: