Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beskattningsregler

Vilka skatteregler gäller för tävlingsvinster, julgåvor och läkarintyg? Här får du svaren.

Julgåva och minnesgåva

Gåvor från arbetsgivaren är normalt skattepliktiga men under vissa belopp är jul- och minnesgåvor skattefria. Gåvor får inte vara kontanta medel.

Skatteverket säger följande:

Gåvor från arbetsgivaren är enligt huvudregeln skattepliktiga. Under vissa förutsättningar är dock jul- och minnesgåvor skattefria.

En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde (= marknadsvärdet inklusive moms) inte överstiger vissa beloppsgränser, se nedan. Om värdet överstiger gränsbeloppen är gåvan skattepliktig från första kronan.

Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar.

Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Övriga gåvor, det vill säga annan gåva från arbetsgivaren än julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva och skattefri minnesgåva, jämställs med ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställde.

Läs mer om minnesgåva

SKATTEREDUKTION FÖR GÅVOR

En penninggåva till godkänd ideell verksamhet kan ge privatpersoner rätt till skattereduktion. Det finns vissa beloppsgränser. Om gåvan ges via arbetsgivaren, beskattas den anställde som för lön. Den anställde kan i ett sådant fall få skattereduktion under samma förutsättningar som om gåvan lämnats av den anställde själv.

Läkarintyg

Beskattning av läkarbesök som arbetsgivaren betalar.

ARBETSLIVSINRIKTAD VÅRD

Läkarbesök hos företagshälsovården är en skattefri förmån för medarbetare om vården avser förebyggande behandling eller rehabilitering.

All vård inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering är skattefri.

LÄKARINTYG

I normalfallet kontaktar medarbetaren vårdcentralen om det behövs ett läkarintyg. Om du som chef godkänner att medarbetaren går till företagshälsovården för att få läkarintyg är det en skattepliktig förmån.

Om du som chef godkänt att medarbetaren går till företagshälsovården för att få läkarintyg, ska information lämnas till personalenheten med medarbetarens personnummer, namn och kostnad för läkarbesöket

Hälsoundersökningar som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete utgör företagshälsovård. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Arbetsgivaren medges avdrag för utgiften för hälsoundersökningen.

Övriga hälsoundersökningar som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda men som inte är ett led i arbetet med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen utgör hälso- och sjukvård. När arbetsgivaren bekostar sådan hälsoundersökning för sina anställda är hälsoundersökningen en skattepliktig förmån om undersökningen sker inom den offentligt finansierade vården. Arbetsgivaren medges i den situationen avdrag för utgiften för hälsoundersökningen. Om hälsoundersökningen sker inom den inte offentligt finansierade vården är förmånen skattefri. Arbetsgivaren får i den situationen inte dra av utgiften för hälsoundersökningen.

Sidan uppdaterades: