Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lagar och avtal

För dig som chef så finns det viktiga lagar och avtal inom arbetsrätten som du behöver bekanta dig med.

Riksdagen stiftar lagar inom arbetsrätten: Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen, Förtroendemannalagen, Föräldraledighetslagen, Lag om sjuklön, LAS, MBL och Semesterlagen.

I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare. Vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser ger dig som anställd en rad rättigheter, förmåner och villkor utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, högre ersättning vid sjukdom och föräldralön, försäkringar samt ger dig längre semester än vad semesterlagen säger.

Ett lokalt kollektivavtal tecknas mellan en enskild arbetsgivare och en lokal arbetstagarpart, det vill säga den lokala fackliga föreningen som finns på arbetsplatsen. Läs mer om våra lokala kollektivavtal till höger i listningen.

På Sveriges kommuner och regioner (SKR) kan du läsa om kollektivavtal och lagar.

Sidan uppdaterades: