Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

I kommunens gemensamma LAS-rutin (PDF-dokument, 700 kB) finns tydliggjort vem som ansvarar för vad när det gäller:

  • Konvertering till tillsvidareanställning
  • Skriftligt besked till medarbetare om att tidsbegränsad anställning inte förlängs
  • Anmälan om företrädesrätt till återanställning
  • Företrädesrätt till lediga tjänster
  • Erbjudande om anställning till medarbetare med omplaceringsbehov/företrädesrätt

Sidan uppdaterades: