Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetsskador och tillbud

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller på din arbetsplats. Arbetsmiljöverket har olika branschspecifika råd som exempelvis riktar sig till omsorg och sociala tjänster, hälso- och sjukvård och skolan.

Här kan du läsa mer om ditt arbetsmiljöansvar.

KIA - För att anmäla tillbud och arbetsskada

Vi är som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagens 3 kapitel 3a § skyldig att rapportera in arbetsplatsolyckor, arbetsskador, färdolycksfall och tillbud. KIA är Nacka kommuns system för rapportering och hantering av riskobservationer, tillbud, olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom på arbetsplatsen. I KIA-systemet kan man rapportera vidare till Försäkringskassan, AFA och Arbetsmiljöverket.

Obs! Allvarliga tillbud och arbetsskador som inträffat i arbetet ska utan dröjsmål rapporteras till Arbetsmiljöverket (inom 24 timmar).

Men vad är då arbetsplatsolyckor, arbetsskador, färdolycksfall och tillbud en olycka eller ett allvarligt tillbud? Här förklaras olika begrepp och vad som ska rapporteras in (PDF-dokument, 384 kB).

Anmäl i KIA

Rutin för att rapportera och hantera tillbud och arbetsskador

Läs mer om hur tillbud och arbetsskador ska rapporteras och hanteras i KIA (PDF-dokument, 384 kB) - samt i vilka fall anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassa, AFA med mera.

Support och förvaltning

Vid problem eller frågor kring hur man använder systemet, kontakta PA-support via pasupport@nacka.se alt. 08-718 92 50.

Sidan uppdaterades: