Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Arbetsskador och tillbud

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller på din arbetsplats. På Arbetsmiljöverket finns ansvaret tydligt beskrivet även för dig som du arbetar inom skolan. Här kan du läsa mer om ditt arbetsmiljöansvar.

KIA - För att anmäla tillbud och arbetsskada

Vi är som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagens 3 kapitel 3a § skyldig att rapportera in arbetsplatsolyckor, arbetsskador, färdolycksfall och tillbud. KIA är Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud, arbetsskador och övriga skador på arbetsplatsen. I KIA-systemet kan man rapportera vidare till Försäkringskassan, AFA och Arbetsmiljöverket.

Obs! Allvarliga tillbud och arbetsskador som inträffat i arbetet ska utan dröjsmål rapporteras till Arbetsmiljöverket (inom 24 timmar).

Men vad är då arbetsplatsolyckor, arbetsskador, färdolycksfall och tillbud en olycka eller ett allvarligt tillbud? Här förklaras olika begrepp och vad som ska rapporteras in (PDF-dokument, 384 kB).

Konstaterad exponering för coronavirus klassas som allvarligt tillbud och ska utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket genom anmälan via KIA.
Se rutinen för att rapportera konstaterad exponering av corona (PDF-dokument, 162 kB)

Anmäl i KIA

Rutin för att rapportera och hantera tillbud och arbetsskador

Läs mer om hur tillbud och arbetsskador ska rapporteras och hanteras i KIA (PDF-dokument, 384 kB) - samt i vilka fall anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassa, AFA med mera.

Support och förvaltning

Vid problem eller frågor kring hur man använder systemet, kontakta PA-support via pasupport@nacka.se alt. 08-718 92 50.

OBS! Arbetar du inom Välfärd skola kontaktar du HR-specialist Maria Sandelin via maria.sandelin@nacka.se alt. 08-718 88 31.

Sidan uppdaterades: