Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Du som chef och dina medarbetare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras.

Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska utformas på varje arbetsplats tillsammans med medarbetarna. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka arbetsplatsens förmåga att motverka ohälsa och ska vara kända för alla medarbetare.

Här finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö.

OSA- KOMPASSEN med checklista för OSA arbetet

Suntarbetslivs webplats hittar du OSA kompassen. Med OSA-kompassen kan du som är chef eller skyddsombud sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Du får här resurser för att lättare ta itu med dessa frågor, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklistan för OSA arbetet finner du här. (PDF-dokument, 926 kB)

Sidan uppdaterades: