Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Annonsera i sociala medier

För innehåll där du har svårt att nå ut eller om du vill puffa extra för någonting (exempelvis ett evenemang) så kan det vara idé att göra en annons, eller att sponsra ditt inlägg som det också kallas.

Kan också kallas sponsra innehåll eller att marknadsföra innehåll i sociala medier.

Vi brukar oftast föreslå annonsering i sociala medier när verksamheter vill gå ut med ett inlägg som vi vet att vi kommer ha svårt att få hög organisk räckvidd och nå högt engagemang med. Eller om det är något större evenemang som vi vill locka folk till.

Tänk igenom annonsen

Vi har tydligare krav på att bild och text ska vara målgruppsanpassat när vi gör annonser i sociala medier, i och med att vi betalar för att nå ut och vi når ut till fler än de flesta av våra organiska inlägg när vi sponsrar.

Du behöver tänka mer ordentligt på målgrupp, syfte och tydlighet både i innehållet i annonsen och sidan på nacka.se som du tänkt att vi ska länka till. Har sidan besökarna landar på tydlig koppling till annonsen? Alltså, känner de igen sig? Är informationen på sidan lätt att förstå? Hur ser den ut i mobilen?

Budget och varaktighet

Hör av dig till kommunikationsstabens sociala medieansvarige för att stämma av budget och hur länge annonsen ska köra. Vi brukar inte köra en och samma annons mer än någon vecka och ha en budget på cirka 1000-3000 kr.

Har ni önskemål om att annonsera en längre period rekommenderar vi att dela upp annonsen och köra en annons en vecka, ha ett avbrott några veckor och sedan köra igen med en annan paketering på annonsen.

Det går också att köra ut två annonser som vi A-B testar mot varandra (med olika text, bild eller målgrupp beroende på vad vi vill testa) för att se hur de olika annonserna tas emot. Efter någon dag går det att se vilken annons som tas emot bäst och så fortsätter vi köra på enbart den.

Sidan uppdaterades: