Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Text som engagerar

Bra text engagerar och uppmanar gärna till interaktion och dialog där engagemang kan vara flera olika saker. Det kan vara underhållande och skapa skratt, vara utbildande eller problemlösande, eller kanske utmanande med glimten i ögat.

Viktigaste först och håll dig till ett budskap

Börja med det viktigaste först, en intresseväckande rubrik, fråga eller liknande, som får en att vilja läsa vidare. Resterande text kan vara mer beskrivande. Tänk på att om du skriver flera stycken text så kommer bara början synas, resten hamnar under en ”läs mer” knapp.

Det bästa är att hålla sig till ett budskap per inlägg, eller dela upp de i primärt budskap och sekundärt budskap. Annars uppfattas inlägget sannolikt som rörigt och färre orkar läsa igenom och ta till sig det.

Bryggan mellan meningar är viktig, att texten mjukt flyter från mening till mening. Därför är det viktigt att inte bara rada upp fakta efter fakta, utan lätta upp den.

Det är lätt att fastna i ett inifrån och ut perspektiv, vi berättar om något vi tycker är intressant istället för att tala till de vi vill nå och fokusera på vad de tycker är intressant. Det ska kännas värdefullt för målgruppen att ta till sig och engagera sig i vår kommunikation.

Klarspråk

Att skriva klarspråk är att använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Det går också beskriva det som motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Läs mer om att skriva på klarspråk här.

Sätt målgruppen först

När du skriver ett inlägg till sociala medier, egentligen till vilken plattform som helst, så tänk: vem är målgruppen? Finns de bland dem som följer oss? Vad är värdet för målgruppen? Det är det du ska fokusera inlägget på.

Exempel: Vi ska skriva ett inlägg om vår utomhusbelysning. Då kan värdet vara att vi lyser upp Nacka under vintermörkret för att det är fint och för att du ska känna dig tryggare när du går där. Då är det där fokus ska ligga.

Hur långt ska jag skriva?

Hur långt ett inlägg bör vara beror helt på vad det handlar om, det handlar egentligen inte om mängd utan att framföra budskapet på bästa sätt. När inlägg är för långa beror det oftast på att det är för många onödiga meningar och ord som inte bidrar till att förstärka budskapet eller flera budskap i ett inlägg.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdirektivet gäller även för sociala medier, där innehållet ska anpassas så långt det är möjligt.

Tänk på att använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Klarspråk skapar bättre kommunikation, bidrar till att mottagarna får ökad förtroende för det som kommunen gör och vi undviker missförstånd.

Undvik att använda emojis för att beskriva eller ersätta någonting i texten (exempelvis använda en cykelemoji istället för att skriva ordet cykel), det gör det svårt för folk som exempelvis använder skärmläsare. Om du vill använda emojis, använd de istället för att förstärka budskapet.

Läs mer om tillgänglighet i sociala medier här.

Sidan uppdaterades: