Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Traditionella arbetsmetoder passar bra när:

  • Det är lätt att se vad som ska levereras
  • Det är ok att leverera hela resultatet längre fram i tiden
  • Kraven är tydliga
  • Det går att förutsäga vad resultatet blir

Projektfaser

Ett traditionellt projekt delas vanligen in i faserna som listas nedan. I varje fas går det även att arbeta agilt i små steg och med delleveranser.

1. Förstudie

Förstudien genomförs vid behov och kan ses som ett eget projekt. Utifrån en idébeskrivning undersöker du möjligheterna att genomföra en idé, ur flera perspektiv. Du säkerställer att idén passar in i verksamhetens planer.

2. Initiering

I förekommande fall redovisas resultatet av förstudien. Projektägaren tar fram ett projektdirektiv som beskriver uppdragets mål, grov tidplan, förslag på organisation samt kostnadsramar.

3. Planering

Projektledaren tar fram projektplan som mer i detalj visar hur man ska uppnå projektets mål samt effektmålen för respektive verksamhet. Man gör en kalkyl över projektet och bestämmer sig för organisation.

4. Genomförande

Projektet startas genom att ta fram detaljplaner och genomföra riskanalyser med alla projektets deltagare. Projektet genomförs enligt projektplanen och rapporteras regelbundet. Under genomförandefasen kan projektet leverera delleveranser av slutprodukten. Slutleverans sker vid slutet av fasen.

5. Avslut

Slutrapport tas fram av projektledaren och redovisas. Projektet utvärderas och projektägaren godkänner resultatet. Projektet överlämnas till mottagarorganisation.

I varje fas genomförs arbete som dokumenteras i olika typer av mallar. Se mer under avsnittet projektmallar.

Traditionell projektmodell


Bildtext: BP = belutspunkt

Läs mer om projektfaser i dokumentet "Projektmodell Nacka kommun" (PDF-dokument, 496 kB)

Sidan uppdaterades: