Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolans roll

Här har vi samlat tips till dig som arbetar i skolan.

Så här skriver Skolverket om skolans roll

"Alla barn och elever har enligt Skollagen och läroplaner rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är tobaksfri och präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och doping integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden."

På Skolverkets sida finns material med konkreta övningar som är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör narkotika.

Läs mer på Skolverkets sida.

ANDT på schemat

ANDT på schemat går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. De tillhandahåller kostnadsfritt material till lärare i årskurs 6-9.

Här finns mer information om ANDT på schemat.

Föreläsningar om droger

Nacka kommun har en droginformatör som erbjuder gratis föreläsningar i skolor. Föreläsningarna riktas till skolpersonal eller föräldrar. Kontakta Monica Lyth Isberg för mer information, telefon 08-718 9119.

Tobaksförebyggande arbete i skolan

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett kunskapsstöd om rökfria skolgårdar. Det kan användas som stöd till skolor för att förebygga tobaksbruk och främja rökfria skolgårdar.
Här hittar du Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt verktyg som stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön. Materialet är utvecklat av experter och forskare inom området hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm.

Här hittar du Elevhälsoportalen.

Helsingborgs verktygslåda

Verktygslådan vänder sig framförallt till skolpersonal som ska arbeta med alkohol, narkotika, doping, tobak eller spel (ANDTS) i sin undervisning.

På Verktygslådans hemsida finns åldersanpassat lektionsmaterial, statistik, samt föräldrastödsmaterial som skolpersonalen kan använda sig av i möten med elevers vårdnadshavare.

Här kan du läsa mer om Helsingborgs verktygslåda.

Sidan uppdaterades: