Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samverkan

Det är viktigt att vi hjälps åt i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger. I Nacka finns flera samarbeten för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar. Vi är många som arbetar med att hjälpa barn och unga som riskerar att fara illa.

MiniMaria

På MiniMaria kan ungdomar som är mellan 13 och 25 år med riskbruk eller missbruk av alkohol eller droger få stöd och hjälp. Som förälder kan du få råd och stöd om din ungdom har problem med alkohol, droger eller spel om pengar.

För att komma i kontakt med MiniMaria i Nacka, ring 08-718 76 71.

Här kan du läsa mer om MiniMaria.

Behöver du akut hjälp på kvällar och helger kan du kontakta Maria Ungdom som har öppet alla dagar, året runt. Maria Ungdom når du på telefon 08-123 474 10.

MiniMaria har ett uppdrag att arbeta förebyggande med:

  • föräldraföreläsningar ihop med polisen en gång per termin
  • föreläsningar i skolorna till skolpersonal och vårdnadshavare

Kontakta droginformatör Monica Lyth Isberg om du vill veta mer, 08-718 91 19.

Polisen

Misstänker du att någon använder narkotika? Hjälp polisen genom att tipsa dem. Ofta leder de till att de hittar flera som använder eller säljer narkotika, vilket gör att fler slipper fara illa. Vid pågående brott ska du alltid ringa 112!

Här kan du läsa mer om hur du tipsar polisen och göra ett anonymt tips.

Nacka kommun och polisen i Nacka har överenskommelser om samarbete. Läs mer om kommunens samverkan med polisen här.

SSPF

SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter. Syftet är att stötta barn och ungdomar i Nacka att välja bort kriminalitet och droger. Tillsammans med vårdnadshavare läggs en plan upp för hur barnet ska utvecklas positivt.

Här kan du läsa mer om SSPF.

Trygg och säker

Trygg och säker är kommunens lokala nätverk som finns i Boo, på Sicklaön, i Fisksätra/Saltsjöbaden och i Älta. Här samlas goda krafter, både professionella och civilsamhälle. Arbetsgrupperna är under kommunens brottsförebyggande råd.

I arbetsgrupperna möts bland andra representanter från skola, fritidsgårdar, fastighetsägare och föreningsliv tillsammans med polis och räddningstjänst. Målet är att arbeta tillsammans utifrån lokala förutsättningar för att öka tryggheten i hela Nacka.

Här kan du läsa mer om det brottsförebyggande arbetet i Nacka.

Ungdomsteamet och Polarna Nacka

Ungdomsteamet jobbar både uppsökande, förebyggande och stödjande i det sociala fältarbetet. Teamet skapar relationer med ungdomar och föräldrar för att tidigt fånga in behov och ge stöd.

Här kan du läsa mer om Ungdomsteamet.

Polarna Nacka är en del av det uppsökande sociala fältarbetet i Nacka. Tillsammans med kommunens ungdomssamordnare jobbar polarungdomar ute under fredag- och lördagskvällar för att skapa trygghet.

Här kan du läsa mer om Polarna Nacka.

Nattvandring i Nacka

Nattvandringsgrupper finns i alla kommundelar. Trygghetsvandringar pågår oftast på fredagar och lördagar eller när behovet uppstår. Vi vill vara ute bland ungdomarna, möta och bemöta dem där de är, på deras villkor.

Syftet med nattvandring är att vuxna förebilder finns ute bland unga för att skapa trygghet, lugn och ro samt goda relationer till ungdomar . Nattvandringen görs i samarbete med polisen, Ungdomsteamet/Polarna Nacka samt stiftelsen Nattvandring.nu som stöttar arbetet.

Här kan du läsa mer om nattvandring i Nacka och på vilket sätt du kan engagera dig.

Utmärkt förening

Nacka kommun och SISU idrottsutbildarna Stockholmsidrotten samarbetar kring satsningen Utmärkt förening i Nacka. Det är ett stöd för föreningar i deras arbete med föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete.

Här kan du läsa mer om utmärkt förening.

Sidan uppdaterades: