Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stärka skyddsfaktorer

Allt förebyggande arbete handlar om att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Det gäller oavsett om vi vill förebygga psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld eller kriminalitet.

Riskfaktorer

Riskfaktorer är sådant som ökar risken för att ett problembeteende uppstår. Det finns många olika riskfaktorer. Några exempel på riskfaktorer är:

 • Att inte klara skolan, skolk
 • Att växa upp med en förälder med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa
 • Att bli mobbad eller att mobba andra
 • Att bli utsatt för brott
 • Utåtagerande beteende

Skyddsfaktorer

Skyddsfaktorer är sådant som skyddar människor från att må psykiskt dåligt, utveckla ett missbruk, utveckla ett kriminellt beteende med mera.

En god relation till sina föräldrar är en mycket viktig skyddsfaktor. Kvaliteten i relationen mellan föräldrar och barn har visat sig vara den allra viktigaste skyddsfaktorn för barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande.

En mycket viktig skyddsfaktor för unga är också att klara av skolan. Därför är det förebyggande arbetet med att få barn och unga att trivas i skolan och klara skolarbetet viktigt. Här spelar både lärare, rektorer och barn- och elevhälsan en avgörande roll.

Andra exempel på skyddande faktorer:

 • En god känslomässig kontakt med andra vuxna än föräldrarna
 • Goda relationer till jämnåriga
 • Sen alkoholdebut, ingen tobaksanvänding
 • En meningsfull fritid
 • Låg tolerans från vuxna när det gäller normbrytande beteenden

Enstaka risk- och skyddsfaktorer för narkotikabruk har i regel liten effekt, men fler faktorer tillsammans ger större effekt på personens beteende. Det gäller därför att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna.

Vem kan stärka skyddsfaktorer?

Att stärka skyddsfaktorer för barn och unga är något som olika delar av kommunen arbetar med. Ibland sker arbetet på strukturell nivå och ibland handlar arbetet om att stärka skyddsfaktorer för enskilda individer.

Föreningar som når barn och unga kan göra stor skillnad i att stärka skyddsfaktorer hos de som har många riskfaktorer. Här hittar du folkhälsomyndighetens utbildning Ledare som lyssnar.

Alla vuxna kan bidra till att stärka skyddsfaktorer hos barn och unga i omgivningen. Detta gör du bäst genom att vara en tydlig och känslomässigt närvarande vuxen. Du föregår med gott exempel, är tydlig och markerar när du ser normbrytande beteenden.

Sidan uppdaterades: