Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är ett resesätt för dig som har ett stort och varaktigt funktionshinder och som på grund av detta måste resa på ett särskilt kostsamt sätt utanför Stockholms län.

1. Ansöka

  • Du fyller i och skickar ansökningsblanketten samt läkarintyg som styrker ditt funktionshinder. Dessa dokument behöver inkomma till oss senast 3 veckor innan önskad avresa, tänk på att handläggningstiden kan ta längre tid vid behov av komplettering.
  • Vi kan även skicka hem ansökningsblanketten till dig.

Här finns ansökningsblanketten. (PDF-dokument, 2 MB)

Skicka dokumenten till:
Nacka kommun, Riksfärdtjänst
Administrativa serviceenheten
131 81 NACKA

2. Boka online möte eller telefonmöte

Här kan du boka möte med en färdtjänsthandläggare


3. Hur går handläggningen till?

Vid inkommen ansökan undersöker handläggaren olika sätt som du kan resa till/från ditt resmål och hur stort funktionshinder du har.

4. Vad händer efter möte med handläggare?

Vi skickar hem ett beslut om du är berättigad en resa samt vilket resesätt du är berättigad till. Oftast vid beviljad resa beställer vi resan åt dig och skickar hem en kopia på beställd resa. I vissa fall får du på egen hand beställa resan.

Övrig information

Ledsagning

Vänligen besök ledsagningsportalen som du hittar här, om du undrar över ledsagning eller resor med hjälp av den service som transportföretagen erbjuder.

Vänligen besök SL som du hittar här, för mer information om ledsagning via SL.

Här kan du läsa mer om riksfärdtjänst.

Här kan du på egen hand beräkna din egen avgift, om du behöver hjälp kontakta handläggare.

Sidan uppdaterades: