Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är ett resesätt för dig som har ett stort och varaktigt funktionshinder och som på grund av detta måste resa på ett särskilt kostsamt sätt utanför Stockholms län.

Kostnadsfri ledsagning vid resor med tåg, buss och flyg

Det ska vara enkelt för alla resenärer att ta sig via stationen eller terminalen till och från tåg och buss. För resenärer med funktionsnedsättning finns kostnadsfri, personlig ledsagning på stationerna. Ledsagning beställer du hos det företag som du ska resa med. Mer information finner du på Trafikverkets sida om ledsagning. Du som reser med flyg kan kontakta flygplatsen samt flygbolaget du reser med för mer information. Läs mer om dina rättigheter på Transportstyrelsen. Det behövs inget beslut från kommunen för att nyttja dessa tjänster.

Resa med riksfärdtjänst

Om du beviljas resa med riksfärdtjänst sker den:

 • I första hand med allmänna kommunikationer såsom tåg/buss/flyg/båt tillsammans med ledsagare.
 • I andra hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare i kombination med taxi/specialfordon.
 • I tredje hand med taxi/specialfordon.

Det är funktionshindrets svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas. Tillstånd ges till det alternativ som gör resan möjlig att genomföra för resenären och som är billigast för kommunen.

Kriterier för riksfärdtjänst

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas om:

 • Sökande är folkbokförd i Nacka kommun.
 • Den sökande har ett stort och varaktigt funktionshinder bestående i minst 6 månader.
 • På grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste sökande resa på ett särskilt kostsamt sätt eller tillsammans med ledsagare.
 • Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
 • Resan görs inom Sverige, från en kommun till en annan, och får inte på annat sätt bekostas av stat, kommun, landsting eller företag.

Ledsagare eller medresenär

Med ledsagare (enligt lagen om riksfärdtjänst) avses en person som måste följa med för att en riksfärdtjänstresa ska kunna genomföras. Detta gäller om den sökande är behov av hjälp/omsorg under själva resans gång. Det är den sökande som har skyldighet att ordna ledsagare, Nacka kommun har ingen skyldighet att ordna ledsagare. Att sökande inte kan ordna ledsagare medför inte skäl att bli beviljad ett dyrare färdsätt.

Medresenär avser en resenär som utan att vara ledsagare reser i sällskap med den som fått tillstånd för en riksfärdtjänstresa. Exempelvis kan en partner, anhörig eller bekant vara medresenär. Medresenärens behov under resan ligger inte till grund för beslutet om riksfärdtjänst.

Avgifter

Resenären betalar en egenavgift, vars storlek beslutas av regeringen. Avgiften motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer.

Om ledsagare beviljas står kommunen för dennes reseavgifter. Medresenär kan, i mån av plats, följa med vid resa med taxi eller specialfordon och betalar då samma avgift som resenären som beviljats riksfärdtjänst. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin resekostnad.

Bagage och hjälpmedel

Riksfärdtjänstresenären får ta med bagage, max två väskor per resenär. De hjälpmedel som får medföras är de hjälpmedel som är nödvändiga för att genomföra resan. Generellt gäller att en resenär inte anses ha rätt att ta med hjälpmedel som resenären behöver på resmålet, om dessa inte behövs under själva resan.

Resa mellan 1 juni - 31 augusti 2022

Önskar du resa under perioden måste din ansökan och eventuellt läkarintyg inkomma senast 4 veckor innan planerat resedatum.

Om du behöver ändra resedatum för beviljad resa behöver vi få information senast 5 dagar innan för taxi/specialfordon eller senast 10 dagar innan för tåg, flyg eller båt.

1. Ansökan om resa med riksfärdtjänst

 • Bifoga ett läkarintyg som styrker ditt funktionshinder. Intyget ska innehålla beskrivning av vilka svårigheter/möjligheter som finns vid resor, funktionsnedsättningens diagnos och varaktighet samt eventuella behov under resans gång.
 • Ansökan och läkarintyg behöver inkomma till handläggare senast tre veckor innan önskad avresa. Vid högtider och under sommarperioden senast fyra veckor innan önskad avresa. Tänk på att handläggningstiden kan ta längre tid vid behov av komplettering

Den undertecknade ansökan skickas till:

Nacka kommun, Riksfärdtjänst
131 81 Nacka

 • Om du vill återta din ansökan kontakta handläggare snarast på telefon 08 718 9575 eller e-post riksfardtjanst@nacka.se

2. Telefonmöte

När din ansökan mottagits kommer en handläggare att kontakta dig för att boka ett telefonmöte. Om du vill att en annan person deltar under telefonmötet går det bra. Det finns möjlighet att sammankoppla mötet även om du och den personen befinner er på olika platser. Du kan även ringa oss på telefon 08-718 95 75 för att boka möte.

3. Handläggning och beslut

Handläggaren undersöker olika sätt som du kan resa till/från ditt resmål och hur stort funktionshinder du har. Beslut fattas och skickas till din folkbokföringsadress eller eventuell särskild postadress. I beslutet står det om du är berättigad resan och i så fall vilket färdsätt du är berättigad till. Du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd, information om hur du överklagar finns bifogat.

Vid beviljad resa beställer handläggaren resan åt dig och skickar en kopia på beställd resa, i vissa fall informeras du om att du får beställa resan på egen hand.

Sidan uppdaterades: