Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Parkeringstillstånd kan utfärdas till dig som har omfattande rörelsehinder. Tillståndet utfärdas till förare med rörelsehinder, eller om det finns särskilda skäl för passagerare. I vissa fall kan parkeringstillstånd även utfärdas vid omfattande psykiska svårigheter. Det krävs alltid ett läkarintyg vid utredning av parkeringstillstånd.

För mer information kontakta Trafikenheten i Nacka kommun på telefonnummer 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: