Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafikmaterial till F-klasserna

Varje år skickar vi ut ett material till alla nyblivna förskoleklasselever i Nacka. Varje elev får med sig ett kuvert hem från skolan som innehåller en folder till föräldrarna och trafikpyssel till barnen.

Foldern innehåller information om hur viktigt det är att så många som möjligt går, cyklar eller åker kollektivt till skolan. Det är viktigt för att öka trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna vid skolstart. Det finns många andra fördelar med ett aktivt transportsätt till skolan, som vardagsmotion, att etablera goda vanor, bättre koncentration under dagen, det är klimatsmart, mm.

Sidan uppdaterades: