Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resvaneundersökning

För att vi ska kunna mäta vårt arbete med att minska bilskjutsandet behöver vi få en uppfattning om hur eleverna i årskurs F-6 tar sig till skolan. Därför ber vi årligen skolorna om hjälp att göra en enkel resvaneundersökning under en vecka i slutet av maj.

Under pandemin har vi pausat resvaneundersökningen. 2022 års resvaneundersökning från veckan 20 i slutet av maj ser ut så här. Tolv skolor och 926 elever deltog. Eleverna fick varje morgon under veckan svara på hur de tagit sig till skolan.

Fördelning av transportmedel_220627.JPG

Klicka på länken nedan för att se resultaten från resvaneundersökningarna 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2022. Man kan se resultaten för samtliga deltagande skolor eller för varje skola var för sig, beroende på vilka rutor man klickar i.

Resvaneundersökning skolor

Sidan uppdaterades: