Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fordon flyttade av Nacka kommun

Fordon enligt nedanstående kungörelse har flyttats av Nacka kommun. Detta enligt lagen (1982:129) och förordningen flyttning av fordon (1982:198). I vissa falla sker flytten av fordonet till en speciell uppställningsplats i Nacka kommun. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag alternativt om fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Trafikenheten i Nacka kommun.

Kungörelser-2024-05-08.pdf

Sidan uppdaterades: