Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om ditt fordon flyttats av Nacka kommun

Fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en (1) månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Trafikenheten på Nacka kommun.

För att hämta ut ett fordon måste du antingen vara ägare av fordonet eller inneha en påskriven fullmakt från fordonets ägare.

Kostnad för flytt av fordon (bärgningskostnad) i Nacka kommun är
2 200 kronor. När Nacka kommun flyttar ett fordon som behöver ställas upp på vår uppställningsplats utgår en ersättning om 40 kronor per påbörjat dygn. Denna ersättning inklusive bärgningskostnad måste vara betald innan fordonet kan lämnas ut.

Finns det felparkeringsavgifter måste också dessa vara betalda innan utlämning kan ske. För att betala felparkeringsavgifterna kontakta Transportstyrelsen på: 0771 14 15 16.

Du kan välja att få en faktura skickad till dig via post (bärgningskostnad och uppställning) alternativt kan du betala via Swish på 123 556 43 23.

När samtliga avgifter är betalda så kan du boka tid för utlämning.

Nacka kommun lämnar inte ut tillhörigheter som ligger i fordonet.

Utlämning av fordon kan endast göras om den som vill hämta ut ett fordon bokat tid med Nacka kommun, Trafikenheten. Tidsbokning för utlämning av fordon görs på: Bokning för utlämning av fordon

Här finns en fullmakt för när annan än fordonsägaren ska hämta ut ett fordon som trafikenheten bärgat bort. (PDF-dokument, 150 kB)

Övriga kostnader som kan tillkomma om du inte hämtar ut ditt fordon:
Värderingskostnad:1500 kronor
Transport till skrot: 1375 kronor

Sidan uppdaterades: